Dekret zaskarżony do TK

numer 1621 - 12.01.2017 ▶ Publicystyka

Dokument zaskarżyła kobieta, której rodzicom – na jego mocy – odebrano w PRL-u kamienicę w Katowicach. Decyzję tę potwierdził sąd w 2015 r.

Dekret z 28 czerwca 1946 r. o odpowiedzialności karnej za odstępstwo od narodowości w czasie wojny 1939–1945 r. określał kary, jakie groziły obywatelom polskim, którzy w czasie wojny zgłosili przynależność do narodowości niemieckiej lub uprzywilejowanej przez okupanta. Pod dekretem podpisał się m.in. prezydent Krajowej Rady Narodowej Bolesław Bierut.

Za wpisanie się na Deutsche Volksliste można było w PRL-u pójść do więzienia nawet na 10 lat, a także utracić majątek w całości lub w części na rzecz skarbu państwa. Kara mogła być złagodzona, jeśli dana osoba nie była świadoma swoich czynów. Karze nie podlegały osoby, które wykazały, że podpisanie volkslisty było konieczne do uniknięcia ciężkiego prześladowania ze strony okupanta. Przestępstwa nie popełnił natomiast ten, kto przyjął niemiecką narodowość w ramach działalności konspiracyjnej na rzecz Państwa Polskiego.

W 1964 r. Sąd Rejonowy na podstawie Dekretu orzekł przepadek kamienicy – należącej wcześniej do państwa S

Pozostało 50% treści.

Wykup prenumeratę Powrót

© FORUM S.A