​Dlaczego małe firmy nie rosną?

numer 1799 - 12.08.2017 ▶ GospodarkaPRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Polskie małe firmy zamiast zwiększać zatrudnienie i przekształcać się w duże przedsiębiorstwa, stoją w miejscu – wynika z badania Warsaw Enterprise Institute. Sami przedsiębiorcy zauważają jednak poprawę swojej sytuacji.

Polska gospodarka opiera się na małym i średnim biznesie, czego dowodzi m.in. to, że sektor MŚP odpowiada za ponad 60 proc. naszego PKB. To świadczy o dużej przedsiębiorczości Polaków. Jednak – zdaniem ekspertów think tanku Warsaw Enterprise Institute – sektor ten nie rozwija się tak jak powinien.

– Problem nie polega na skali działania drobnej przedsiębiorczości, ale na tym, że gros mikro i małych przedsiębiorstw stoi w miejscu, nie staje się średnim i dużym biznesem. Pod tym względem nasze przedsiębiorstwa negatywnie odstają od Europy, a co za tym idzie, nasze tempo doganiania najbogatszych państw jest niższe od spodziewanego – mówi Tomasz Wróblewski, prezes Warsaw Enterprise Institute.

Według ekspertów główne przeszkody rozwoju sektora to: nadmiernie rozbudowana biurokracja, skomplikowany i nieodpowiedni system podatkowy, niejednolita polityka informacyjna administracji rządowej, która tworzy klimat niepewności co do opłacalności przyszłych działań biznesowych, czy ograniczenia w dostępie do zewnętrznych źródeł finansowania – kredytów, leasingu lub faktoringu

Pozostało 50% treści.

Autor: Andrzej Ratajczyk

Wykup prenumeratę Powrót

© FORUM S.A