Majątki sędziów będą jawne

numer 1621 - 12.01.2017 ▶ Publicystyka

ZMIANY W PRAWIE W piątek 6 stycznia weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych. Zgodnie z jej zapisami oświadczenia majątkowe sędziów będą jawne i udostępniane w internecie.

Przyjęta przez Sejm 30 listopada 2016 r. nowelizacja nakłada na prezesów sądów obowiązek udostępnienia oświadczeń majątkowych sędziów do 30 czerwca każdego roku. Z kolei sędziowie na złożenie oświadczeń mają czas do 31 marca. Dokumenty publikowane będą w Biuletynach Informacji Publicznej poszczególnych sądów. Za zatajenie majątku i podanie w oświadczeniu nieprawdziwych informacji sędziom grozi do trzech lat więzienia.

Oświadczenie może zostać w całości utajnione, jeśli jego jawność zagrażałaby bezpieczeństwu sędziego lub jego rodziny. O ewentualnym zniesieniu tajności zdecydować może minister sprawiedliwości. Dodatkowo nowe regulacje przewidują, że we wszystkich oświadczeniach tajne pozostaną dane adresowe sędziów, informacje o lokalizacji nieruchomości, a także dane, dzięki którym można byłoby zidentyfikować ruchomości należące do sędziego – chodzi tutaj np. o numery rejestracyjne pojazdów.

Niektórzy sędziowie postanowili skorzystać z przejściowych regulacji, dzięki temu ich oświadczenia zostaną opublikowane najwcześniej 30 czerwca 2018 r. Składając oświadczenia majątkowe przed 6 stycznia br., a więc przed wejściem w życie nowych przepisów, uniknęli oni opublikowania informacji o swoim majątku w tym roku. Nowelizacja stanowi bowiem, że do oświadczeń złożonych przed dniem jej wejścia w życie stosuje się dotychczas obowiązujące przepisy.

 

Powrót

© FORUM S.A