Wytniemy drzewo bez pozwolenia

numer 1621 - 12.01.2017 ▶ Publicystyka

Przyroda Od 1 stycznia br. prywatni właściciele nieruchomości nie muszą już występować o zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów na swojej posesji.

Do końca zeszłego roku, aby wyciąć drzewo na swojej posesji, właściciel musiał wystąpić do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta o zezwolenie. W myśl nowej ustawy od początku 2017 r. obowiązek uzyskania zezwolenia został zniesiony. Obecnie właściciele mogą wycinać drzewa i krzewy na własnych posesjach bez zezwolenia, jeśli wycinka nie jest związana z prowadzeniem działalności gospodarczej. Niepotrzebne będzie zezwolenie do wycinania drzew, których obwód nie przekracza 50 cm na wysokości 130 cm. W wypadku topoli, wierzby, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej i platanu klonolistnego bez zezwolenia wytniemy drzewo o obwodzie do 100 cm. Gminy mogą dostosować ograniczenia do własnych potrzeb. Z kolei stawki za wycinkę nie będą mogły przekroczyć 500 zł w wypadku drzew i 200 zł w wypadku krzewów.

 

Powrót

© FORUM S.A