​Nolde otwiera cykl

numer 1679 - 21.03.2017 ▶ Kultura

WYSTAWA W ramach nowego cyklu „Rewolucjoniści sztuki” Muzeum Narodowe w Gdańsku prezentuje ekspozycję grafik i rysunków Emila Noldego.

Emil Nolde (1867–1956) już za życia uchodził za jednego z najwybitniejszych malarzy niemieckich. Był członkiem słynnej berlińskiej grupy Die Brücke. W pierwszych latach III Rzeszy sympatyzował z nazistami i głosił wyższość propagowanej przez nich „sztuki germańskiej”. Mimo to jego twórczość, podobnie jak innych artystów awangardowych, została przez hitlerowskie władze uznana za „sztukę zdegenerowaną”. Został objęty zakazem uprawiania zawodu, a znaczna część jego dorobku została skonfiskowana i sprzedana za granicą. W Muzeum Narodowym w Gdańsku zachowało się 12 prac Noldego wykonanych jeszcze przed II wojną światową: dziesięć rycin, akwarela i obraz.

(AnKr)

Powrót

© FORUM S.A