​Skarby z pieczęcią

numer 1679 - 21.03.2017 ▶ Kultura

EKSPOZYCJA Około 50 zabytków z kolekcji Friedricha Augusta Vossberga można oglądać na wystawie w Muzeum Narodowym we Wrocławiu.

Friedrich August Vossberg (1800–1870), numizmatyk i sfragistyk, był członkiem wielu naukowych towarzystw historycznych. Ekspozycja prezentuje zabytki, które zostały zakupione od jego spadkobierców w 1875 r. przez wrocławskie Muzeum Starożytności Śląskich. Do najcenniejszych eksponatów należą: brązowy typariusz sekretnej pieczęci miejskiej Olsztyna z drugiej poł. XIV w., woskowe pieczęcie komturów krzyżackich oraz przedstawicieli szlachty pruskiej z dokumentu tzw. rozejmu łęczyckiego z 1433 r. Można też obejrzeć oryginalne pieczęcie biskupów poznańskich, ryskich i warmińskich, kapituł katedralnych, a także odlewy pieczęci królewskich, książęcych i miejskich.

(AnKr)

Autor: ​Skarby z pieczęcią

Powrót

© FORUM S.A