​Analiza PKO BP: stabilnie i perspektywicznie

numer 1799 - 12.08.2017 ▶ GospodarkaFINANSE Jest stabilnie, a sytuacja w gospodarce dobra. Centrum Analiz Banku PKO BP opublikowało dane za ostatni kwartał i perspektywy ekonomiczne na najbliższe miesiące. 

Sytuacja gospodarcza w Europie jest stabilna. Dobre dane ekonomiczne napływają praktycznie ze wszystkich państw strefy euro, zwłaszcza z Niemiec. Ma to wpływ i na polską gospodarkę, która jest w dobrej kondycji. Ekonomiści PKO Banku Polskiego przewidują, że wzrost procentowy PKB w gospodarce osiągnie w tym roku nawet 3,9 proc., by w 2018 r. osiągnąć wartość 4,1 proc. Związane to jest z ożywieniem inwestycyjnym sektora prywatnego przy stałym wzroście konsumpcji gospodarstw związanym m.in. z programem 500+.

Eksperci PKO BP nie podzielają jednak do końca optymizmu ekonomistów Narodowego Banku Polskiego. Zwracają uwagę na rosnące koszty zatrudnienia – dotyczy to zwłaszcza małych firm – imigracja zarobkowa i wzrost aktywności zawodowej nie wystarczą, by przy obniżeniu wieku emerytalnego i malejącym bezrobociu zapobiec dynamice wzrostu płac. Z kolei wzrost kosztów produkcji, mimo konkurencji na rynku, może się przełożyć na ceny towarów i usług. Ekonomiści zakładają, że spadek bezrobocia i wzrost zatrudnienia będą powoli zwalniały, a wzrastać będzie dynamika płac w gospodarce.

Mimo że dynamika inwestycji publicznych będzie rosła do końca 2018 r., eksperci PKO BP uważają, iż nie będzie ona aż tak wysoka, jak zakładają wskaźniki NBP. Głównymi czynnikami ryzyka dla polskiej gospodarki pozostają nadal zmiany kursu złotówki oraz wahania globalnych cen surowców i nośników energii. Analitycy PKO BP szacują, że deficyt fiskalny w 2017 r. zbliżony będzie do ubiegłorocznego (-2,4 proc.), a w 2018 r. zwiększyć się może do -2,6 proc. PKB. – Jednak na końcowy wynik budżetu państwa będą miały wpływ skala wzrostu wydatków inwestycyjnych oraz koszty związane z obniżeniem wieku emerytalnego – tłumaczy Mariusz Adamiak, dyrektor Biura Strategii PKO BP.

Prognozy przewidują również powolny, lecz systematyczny wzrost rentowności polskich obligacji skarbowych. W sektorze obligacji dwuletnich zbliżą się do poziomu 1,90 proc., pięcioletnich do 2,75 proc. i 10-letnich do nawet 3,40 proc. Co przemawia za takim scenariuszem? Po pierwsze – przyspieszony wzrost PKB, po drugie – inflacja powyżej dolnej granicy wyznaczonej przez NBP, po trzecie – sytuacja na rynku pracy.Autor: Karol Lausz

Powrót

© FORUM S.A