​Dlaczego małe firmy nie rosną?

numer 1799 - 12.08.2017 ▶ GospodarkaPRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Polskie małe firmy zamiast zwiększać zatrudnienie i przekształcać się w duże przedsiębiorstwa, stoją w miejscu – wynika z badania Warsaw Enterprise Institute. Sami przedsiębiorcy zauważają jednak poprawę swojej sytuacji.

Polska gospodarka opiera się na małym i średnim biznesie, czego dowodzi m.in. to, że sektor MŚP odpowiada za ponad 60 proc. naszego PKB. To świadczy o dużej przedsiębiorczości Polaków. Jednak – zdaniem ekspertów think tanku Warsaw Enterprise Institute – sektor ten nie rozwija się tak jak powinien.

– Problem nie polega na skali działania drobnej przedsiębiorczości, ale na tym, że gros mikro i małych przedsiębiorstw stoi w miejscu, nie staje się średnim i dużym biznesem. Pod tym względem nasze przedsiębiorstwa negatywnie odstają od Europy, a co za tym idzie, nasze tempo doganiania najbogatszych państw jest niższe od spodziewanego – mówi Tomasz Wróblewski, prezes Warsaw Enterprise Institute.

Według ekspertów główne przeszkody rozwoju sektora to: nadmiernie rozbudowana biurokracja, skomplikowany i nieodpowiedni system podatkowy, niejednolita polityka informacyjna administracji rządowej, która tworzy klimat niepewności co do opłacalności przyszłych działań biznesowych, czy ograniczenia w dostępie do zewnętrznych źródeł finansowania – kredytów, leasingu lub faktoringu.

Jednak małe przedsiębiorstwa mają też wewnętrzne problemy, które utrudniają im wzrost, takie jak brak długoterminowej strategii, niska kultura zarządzania oparta przede wszystkim na osobistych doświadczeniach, brak standaryzacji prowadzącej do większej efektywności, a także skupianie się na jednym tylko zadaniu, np. na sprzedaży, przy jednoczesnym lekceważeniu marketingu.

Choć bariery nadal istnieją, sporo w tym obszarze się zmienia. – Zwłaszcza jeśli chodzi o regulacje prawne czy politykę podatkową. Przełom to przygotowana przez obecny rząd Konstytucja dla Biznesu, czyli 100 ułatwień dla firm, wśród których znalazła się np. płynna sukcesja jednoosobowych firm czy ułatwienia w prowadzeniu działalności gospodarczej – podkreśla Marcin Chludziński, prezes Agencji Rozwoju Przemysłu.

Z kolei zdaniem Patrycji Klareckiej, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, badania pokazują, że sytuacja finansowa przedsiębiorstw w Polsce w ostatnich kilkunastu miesiącach systematycznie się poprawia. – W badaniu „Trendy rozwojowe mikro, małych i średnich firm w ocenie przedsiębiorców” z ubiegłego roku sami przedsiębiorcy coraz lepiej oceniają warunki prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obowiązujących przepisów i procedur, a także rozliczeń z kontrahentami. Spadł nawet o 6 proc. odsetek negatywnych ocen tak drażliwych dla firm kwestii, jak te w zakresie kontroli gospodarczej – zauważa Klarecka.

Z pewnością do większego optymizmu przedsiębiorców przyczyniły się zmiany wprowadzane przez rząd. – Przykładowo, ustawa o poprawie otoczenia prawnego przedsiębiorców redukuje wiele obowiązków administracyjnych, zwiększa efektywność pracy, usprawnia proces inwestycyjny i zmniejsza uciążliwości kontroli działalności gospodarczej. Nowa regulacja, która obowiązuje od początku tego roku, przyniesie 230 mln zł oszczędności dla firm już w pierwszym roku obowiązywania – mówi Patrycja Klarecka.

 

Autor: Andrzej Ratajczyk

Powrót

© FORUM S.A