​Korekta na miedzi czy zmiana trendu

numer 1826 - 14.09.2017 ▶ Gospodarka

SUROWCE Ropa trzyma kurs. OPEC sugeruje utrzymanie cięć. Złoto i srebro nieznacznie odreagowały. Miedź poniżej 300 centów za funt kruszcu.

Poniedziałek pokazał siłę waluty amerykańskiej, co momentalnie odbiło się na notowaniach metali szlachetnych. Bieg złota i srebra zmienił kierunek i metale wyraźnie obniżyły swoje notowania. We wtorek złoto kosztowało nawet mniej niż 1330 dol. i jedynie późniejsza poprawa wpłynęła na zniwelowanie spadku. Jednak do jeszcze nie tak dawnych notowań na poziomie 1360 dol. brakowało znacznie więcej. Srebro na mocną amerykańską walutę zareagowało podobnie i metal znowu kosztował poniżej 18 dol.

Mniej szlachetna miedź prezentowała się jeszcze słabiej – ostatnie trzy dni ściągnęły jej kurs blisko psychologicznej bariery 300 centów za funt kruszcu, a trend wczesnego przedpołudnia sugerował dalszy spadek.

W południe ropa naftowa zyskiwała 0,7 proc., utrzymując się wyraźnie powyżej poziomu 54 dol. za baryłkę. Ostatnie trzy dni dla paliwa były bardzo udane, a sytuacji nie zmienił nawet wysoki odczyt zapasów w gospodarce amerykańskiej. W opinii ekspertów istotny wpływ na utrzymanie poziomu cenowego mają sugestie ze strony OPEC‑u o kontynuacji cięć w poziomie produkcji. Obecne ograniczenia miałyby obowiązywać dłużej i w perspektywie objąć okres do września 2018 r. Wpływ na utrzymanie wysokich cen miały także niezła w tym tygodniu koniunktura giełdowa i mniejsze niepokoje natury politycznej.

Inaczej zachowywała się miedź. Metal w południe tracił ponad 1,6 proc., co oznaczało spadek poniżej cenowego poziomu 3 dol. Na rynku przeważają opinie, że spadek ma charakter mocnej korekty po bardzo silnych wzrostach w okresie maj–sierpień. Od 5 września metal stracił ponad 5 proc., co jednak nie niweluje jeszcze silnego trendu wzrostowego.

Przed godz. 14 metale szlachetne poprawiły swoje notowania. Zmiana nie była jednak znacząca, choć srebro chwilowo nawet przekroczyło poziom 18 dol. Ropa naftowa pozostawała na plusie, ale jej kurs nieznacznie zniżkował. Podane o godz. 13 dobre dane na temat kredytów hipotecznych sugerujące poprawę w budownictwie nie pomogły przemysłowej miedzi, która w dalszym ciągu pozostawała na wyraźnym minusie.

(rg)

Powrót

© FORUM S.A