Konstytucja Biznesu przyjęta przez rząd

numer 1877 - 15.11.2017 ▶ Gospodarka

PRAWO Zmiany w prawie gospodarczym

We wtorek rząd przyjął Konstytucję Biznesu zakładającą wprowadzenie działalności nierejestrowej, ulg na start dla początkujących przedsiębiorców i powołanie rzecznika małych i średnich przedsiębiorców.

Co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone, działalność nierejestrowa, ulga na start dla początkujących przedsiębiorców, powołanie rzecznika MŚP, osobna ustawa dla inwestorów zagranicznych – to niektóre założenia Konstytucji.

Konstytucja Biznesu to pakiet pięciu projektów ustaw dotyczących zmian w prawie gospodarczym, ogłoszona przed rokiem podczas Kongresu 590 w Rzeszowie przez wicepremiera Mateusza Morawieckiego. Pakiet ten ma poprawić jakość relacji między biznesem a administracją oraz przynieść istotną zmianę w funkcjonowaniu przedsiębiorców.

W skład pakietu wchodzi kilka projektów, z których najobszerniejszy to projekt Prawa przedsiębiorców. Ma  ono ustalać m.in. podstawowe zasady prawne odnoszące się do przedsiębiorców. Mają to być zasady: wolności działalności gospodarczej, „co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone”, domniemania uczciwości, przyjaznej interpretacji przepisów, rozstrzygania wątpliwości faktycznych na korzyść przedsiębiorcy, proporcjonalności, a także bezstronności i równego traktowania.

Kolejne zasady w odniesieniu do przedsiębiorców mają dotyczyć: pewności prawa, uczciwej konkurencji oraz poszanowania dobrych obyczajów i słusznych interesów innych podmiotów gospodarczych i konsumentów, profesjonalizmu i odpowiednich kwalifikacji, udzielania informacji, współdziałania organów oraz szybkości działania.

Prawo przedsiębiorców wprowadzi pojęcie działalności nierejestrowej – działalności na najmniejszą skalę (przychody miesięczne do 50 proc. minimalnego wynagrodzenia), która nie będzie uznawana za działalność gospodarczą i nie będzie podlegała rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Ma ona dotyczyć zwłaszcza drobnego handlu, dorywczo świadczonych usług (np. sporadycznie udzielanych korepetycji) i urzeczywistniać zasadę wolności działalności gospodarczej. Przedsiębiorca w kontaktach z urzędami ma posługiwać się wyłącznie numerem NIP (numer REGON będzie stopniowo wycofywany z obrotu). 

Innym rozwiązaniem ustawy ma być „ulga na start”, czyli zwolnienie ze składek na ubezpieczenie społeczne dla początkujących przedsiębiorców obowiązujące przez pierwsze sześć miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

Konstytucja Biznesu zakłada też utworzenie instytucji rzecznika małych i średnich przedsiębiorców, który ma być organem interwencyjnym w sprawach, w których naruszane są prawa przedsiębiorców. W wypadku skomplikowanych, niejednoznacznych przepisów na wniosek rzecznika urzędy mają być zobowiązane do wydawania ich objaśnień. Rzecznik ma m.in. prowadzić mediacje między przedsiębiorcami a organami administracji i opiniować akty prawne dotyczące przedsiębiorców (jego opinia do projektu ustawy ma towarzyszyć projektowi na każdym etapie procesu legislacyjnego). 

(PAP)

Autor: Piotr Chmielarz

Powrót

© FORUM S.A