Bankowy ukłon w stronę klienta

numer 1924 - 13.01.2018 ▶ Gospodarka

Unia Europejska wprowadza od soboty 13 stycznia br. nowe zasady realizacji transakcji płatniczych. Zmiany dotyczą ponad miliarda rachunków bankowych w Europie, w tym w Polsce. Na szczęście nie przypominają słynnego już unijnego prostowania bananów. Mają służyć głównie poprawie bezpieczeństwa.

Jedna z najważniejszych zmian dotyczy płatności online. Przy takich transakcjach już nie będzie wystarczało podanie danych karty i numeru rachunku lub danych użytkownika i hasła. Wymagana będzie dodatkowo druga autoryzacja, np. przez SMS wysłany na telefon klienta, jak to się dzieje m.in. przy przelewach bankowych. Co ważne i ciekawe – transakcja przeprowadzona bez tego typu zabezpieczenia będzie obciążała konto przedsiębiorcy, a nie klienta.

Konsumenci będą też lepiej chronieni przed nadużyciami finansowymi. Z wyjątkiem wypadków oszustwa lub rażącego niedbalstwa płatnika maksymalna kwota, do której zapłacenia płatnik może być zobowiązany przy nieautoryzowanej transakcji płatniczej, zmniejszy się do 50 euro. Dyrektywa unijna ma także pomóc obniżyć opłaty dla konsumentów i zakazuje pobierania dodatkowych prowizji za płatność kartami zarówno dla płatności internetowych, jak i tradycyjnych.

Polski rząd już na pierwszym posiedzeniu w nowym składzie pod kierownictwem premiera Mateusza Morawieckiego zajął się wprowadzeniem tych zasad do polskiego prawa. Projekt m.in. nakłada na operatorów bankomatów obowiązek podania informacji o opłatach zarówno przed, jak i po ich pobraniu.

Zdaniem ekspertów wprowadzone zmiany będą sprzyjały rozwojowi obrotu bezgotówkowego – na czym rządowi bardzo zależy, bo ogranicza to zasięg szarej strefy. Korzyści odniosą też przedsiębiorcy, ponieważ zwiększy się szybkość realizacji płatności. Projekt nowelizacji ustawy tworzy też podstawy do powstawania nowych innowacyjnych firm funkcjonujących na rynku usług płatniczych. Oprócz banków, instytucji płatniczych, operatorów pocztowych i innych będą to tzw. podmioty trzecie (TPP od ang. Third Party Provider). Dzięki nim dostępne staną się dwa typy nowych usług: usługa inicjowania transakcji płatniczej oraz usługa dostępu do informacji o rachunku. Ta pierwsza polega na umożliwieniu inicjowania transakcji płatniczych, np. w sklepach internetowych, bezpośrednio z rachunku bankowego płatnika. Ta druga pozwoli klientom banków na uzyskanie danych o wszystkich swoich rachunkach płatniczych, co powinno ułatwić zarządzanie finansami osobistymi na jednej platformie usługowej.

 

Autor: Mariusz Andrzej Urbanke

Powrót

© FORUM S.A