Wojskowi w służbie stabilizacji

numer 1951 - 14.02.2018 ▶ Obrona narodowa

Zaangażowanie polskich żołnierzy w misje wojskowe poza granicami kraju od lat jest realizowane na najwyższym poziomie. Nasi wojskowi z oddaniem spełniają zadania w celu zapewnienia stabilizacji w regionach ogarniętych konfliktami zbrojnymi. Wracają do kraju z ogromnym doświadczeniem. Warto zadbać, by mogli się nim dzielić.

Weteran kojarzy się nam przede wszystkim z amerykańskimi filmami i wojną w Wietnamie. Tymczasem również wśród polskich żołnierzy jest wielu, których możemy określić tym mianem. Przyjrzymy się zatem, kim w świetle ustawy jest polski weteran. Status ten przyznawany jest osobom, które brały udział w działaniach poza granicami państwa. Mogą go otrzymać uczestnicy misji pokojowej lub stabilizacyjnej realizujący swoje zadania przez co najmniej 60 dni. Uprawnienia dotyczą poza wojskowymi także funkcjonariuszy Straży Granicznej, policjantów oraz członków grup ratowniczych Państwowej Straży Pożarnej.

Zaangażowanie Wojska Polskiego w misje stabilizacyjne to nie tylko czasy najnowsze. Wojskowi znad Wisły wyjeżdżali w ramach misji pokojowych już przed wstąpieniem Polski do NATO. Wśród państw, w których przyszło naszym żołnierzom służyć, były m.in. Egipt, Syria, Kosowo, Sudan czy kraje b. Jugosławii. Pełniąc zadania w misjach pokojowych realizowanych pod auspicjami Organizacji Narodów Zjednoczonych, zdobywali doświadczenie, które mogli potem przekazywać swoim następcom w armii. W maju 1999 r. byli żołnierze służący podczas misji pokojowych poza granicami kraju powołali Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ. Rok później nowo powstałe stowarzyszenie nawiązało współpracę z Ministerstwem Obrony Narodowej. Warto odnotować, że obecnie działają 43 stowarzyszenia, które skupiają w swoich szeregach ponad 3 tys. członków, w tym kilkadziesiąt kobiet. Od grudnia 2011 r. stowarzyszenie ma status organizacji pożytku publicznego.

Aktywnie o misjach

Od listopada 2012 r. Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ jest członkiem Światowej Federacji Weteranów WVF (The World Veterans Federation). To organizacja reprezentująca ok. 30 mln weteranów i kombatantów zrzeszonych w 181 organizacjach członkowskich z 96 państw. We wrześniu 2015 r. w Zgromadzeniu Ogólnym Światowej Federacji Weteranów stanowisko wiceprezydenta, przewodniczącego Stałego Komitetu ds. Europy objął prezes zarządu głównego stowarzyszenia dr Stanisław Woźniak.

Do Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ przystąpić mogą osoby uczestniczące w misjach pokojowych, stabilizacyjnych i humanitarnych realizowanych nie tylko pod patronatem ONZ-etu, ale również innych organizacji międzynarodowych. Nie ma przeszkód, by w szeregi organizacji wstępowali żołnierze obecnie odbywający służbę wojskową, rezerwiści, wojskowi w stanie spoczynku czy w końcu osoby cywilne.

Weterani chcą w swojej działalności realizować kilka celów. Przede wszystkim chodzi im o integrację środowiska byłych uczestników misji pokojowych. Ułatwi to wspólne występowanie wobec władz państwowych, wojskowych i samorządowych oraz realizację troski o sytuację materialną weteranów. Stowarzyszenie w szczególny sposób troszczy się o rodziny poległych i zmarłych. Nie można zapominać o jeszcze jednym ważnym zadaniu – przybliżaniu celów i zadań misji pokojowych. To nie tylko zadanie historyczne, ale również w dużej mierze patriotyczne. Należy jak najszerzej przekazywać wiedzę o zaangażowaniu polskich żołnierzy. To buduje patriotyzm i etos polskiego żołnierza jako tego, który obowiązki obrony ojczyzny wykonuje zawsze z najwyższą starannością.

Patriotyzm jutra

O tym, czym zajmuje się Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ, mówi wiceprezes zarządu głównego Waldemar Wojtan.

– Codzienna działalność stowarzyszenia to poza pomocą osobom poszkodowanym i rodzinom tych, którzy na misjach oddali życie, popularyzacja w społeczeństwie celów i zadań misji i operacji pokojowych, idei obronności oraz wychowanie patriotyczne młodzieży. Członkowie stowarzyszenia biorą udział w wielu konferencjach i sympozjach naukowych, spotykają się z młodzieżą. W szkołach i na uczelniach prowadzimy wykłady o udziale Polaków w misjach zagranicznych, organizujemy wystawy, konkursy historyczne, plastyczne, konferencje naukowe, inspirujemy działalność wydawniczą, wspieramy studentów wyższych uczelni w pisaniu prac licencjackich, magisterskich i doktorskich na temat misji poza granicami państwa – podkreśla w rozmowie z „GPC” wiceprezes zarządu głównego stowarzyszenia.

Jak możemy przeczytać na stronie internetowej stowarzyszenia, weterani są mocno zaangażowani w popularyzowanie wiedzy o roli ONZ-etu w ramach globalnych struktur mających zapewnić bezpieczeństwo na świecie. Realizują spotkania i prelekcje w szkołach oraz na uczelniach. Stowarzyszenie obejmuje swoim patronatem szkoły, klasy mundurowe oraz izby pamięci. Warto tutaj przypomnieć, że mamy w Polsce kilka szkół noszących imię weteranów misji ONZ-etu. Zaliczyć do nich należy: Szkołę Podstawową nr 66 w Bydgoszczy im. Uczestników Misji Pokojowych ONZ.

Autor: Roman Stańczyk

Powrót

© FORUM S.A