​Największy problem to ZUS

numer 1951 - 14.02.2018 ▶ Gospodarka

BIZNES Najnowsze badanie Związku Przedsiębiorców i Pracodawców dowodzi, że największą przeszkodą w prowadzeniu biznesu w Polsce wciąż są wysokie koszty pracy. To wysokie składki na ZUS najbardziej dokuczają przedsiębiorcom.

To nie podatki są największą przeszkodą w prowadzeniu biznesu w Polsce, lecz wysokie składki na ZUS – wynika z najnowszego raportu Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Okazuje się, że właściciele firm wśród pięciu najpoważniejszych barier w prowadzeniu działalności podatki wskazali dopiero na ostatnim, piątym miejscu. Jako główną przeszkodę wskazało je jedynie 10 proc. ankietowanych.

Za najbardziej dokuczliwe przedsiębiorcy uznali wysokie koszty pracy, czyli składki odprowadzane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Koszty te wynoszą kilkadziesiąt procent pensji zatrudnionej osoby. Na przykład człowiek, który pracuje na podstawie umowy o pracę opiewającej na 2100 zł (pensja minimalna), dostaje na konto 1530 zł. Koszt pracodawcy jest o 1002,81 zł większy, ponieważ musi dodatkowo opłacić pracownikowi ZUS-owskie składki oraz zaliczki na podatek.

Z raportu ZPP wynika, że spada odsetek przedsiębiorców obawiających się decyzji urzędników czy kontroli skarbówki. „Samowolne i arbitralne decyzje urzędników” jako przeszkodę w prowadzeniu biznesu wskazało 44 proc. ankietowanych, czyli o 14 pkt proc. mniej niż przed rokiem. Spadek z 42 proc. przed rokiem do 38 proc. odnotowano także w dużo szerszej kategorii „urzędy i urzędnicy”. Kontrole skarbówki jako przeszkodę w biznesie wskazało jedynie 22 proc. badanych, podczas gdy rok wcześniej takich wskazań było 31 proc.

(jak)

Autor: jak

Powrót

© FORUM S.A