Koalicja przeciwko Nord Stream 2

numer 1974 - 13.03.2018 ▶ Gospodarka

Nord Stream 2 nie ma na celu dywersyfikacji źródeł dostaw gazu, jest ukierunkowany na pogłębienie zależności energetycznej państw UE, w szczególności Europy Środkowej i Wschodniej, od Rosji – głosi deklaracja podpisana w Wilnie przez przewodniczących parlamentów Polski, Litwy i Łotwy. List podpisały wcześniej także Ukraina i Mołdawia.„List otwarty do Przewodniczących Państw Europejskich”, podpisany w Wilnie przez marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, przewodniczącego litewskiego

Seimasu Viktorasa Pranckietisa i przewodniczącą łotewskiego Saeimasu Inārę Mūrniece (wcześniej został podpisany w Kiszyniowie przez przedstawicieli Ukrainy i Mołdawii), prezentuje wspólne stanowisko pięciu państw w sprawie budowy rosyjskiego gazociągu Nord Stream 2.

„Nord Stream 2 nie ma na celu dywersyfikacji źródeł dostaw gazu, jest ukierunkowany na pogłębienie zależności energetycznej państw UE, w szczególności Europy Środkowej i Wschodniej, od Rosji” – napisano w liście. Jego autorzy uważają wdrażanie rosyjskiego projektu za szkodliwe, ponieważ nie jest on zgodny z celami UE, czyli z otwarciem rynku gazu i dywersyfikacją importu. Dlatego – jak podkreślono w deklaracji – konieczne są inwestycje w infrastrukturę, a w szczególności w przyłącza gazu oraz dodatkowe gazociągi, które zróżnicują źródła dostaw.

Parlamentarzyści z Polski, Litwy, Łotwy, Ukrainy i Mołdawii chcą szybkiego przyjęcia nowelizacji europejskiej dyrektywy gazowej, bo to będzie oznaczało gwarancję, że eksploatacja Nord Streamu 2 będzie przebiegała godnie z unijnymi przepisami, a w szczególności z trzecim pakietem energetycznym UE. Oświadczyli, że z dużym niepokojem obserwują, jak duże europejskie spółki energetyczne „są wykorzystywane jako rzecznicy interesów rosyjskich” w Parlamencie Europejskim i Komisji Europejskiej.

Autorzy listu wezwali kraje europejskie do „ograniczenia możliwości Rosji w zakresie podejmowania agresywnych działań”. Zwrócili się również do innych państw europejskich znajdujących się poza UE, oraz do Stanów Zjednoczonych z apelem o podjęcie „pogłębionego i kompleksowego dialogu […] w celu zapewnienia bezpiecznych dostaw energii, po przystępnych cenach dla każdego obywatela i w sposób chroniący środowisko”.

Marszałek Kuchciński podkreślił, że celem listu jest wzmocnienie głosu państw Europy Środkowo-Wschodniej. – Jeśli nasze państwa występują pojedynczo, to ich głos jest mało słyszalny, ale gdy występuje cała grupa, to jej głos musi być mocniejszy – powiedział podczas uroczystości podpisania listu.

 

Autor: Jan Kamieniecki

Powrót

© FORUM S.A