​IKO – najlepsze na świecie

numer 1974 - 13.03.2018 ▶ Gospodarka

FINANSE Dobry dla polskiej gospodarki rok 2017 to również udany czas dla największej polskiej instytucji finansowej – PKO Banku Polskiego, który wypracował największy w sektorze bankowym zysk netto – 3,1 mld. Ośmioprocentowy wzrost osiągnięty został mimo historycznie najniższych stóp procentowych NBP.

Realizując naszą misję, dostarczamy klientom nowoczesne rozwiązania finansowe adekwatne do ich potrzeb i ambicji – mówi prezes zarządu PKO BP Zbigniew Jagiełło. – Efektem naszych działań jest wzrost sumy bilansowej, liczby klientów, a także kapitalizacji giełdowej: na koniec 2017 r. wartość rynkowa PKO BP sięgnęła 55 mld zł, co czyni bank najcenniejszą spółką notowaną na warszawskiej giełdzie – dodaje prezes.

Wspomniana przez prezesa Jagiełłę suma bilansowa zrosła do niemal 300 mld zł. PKO BP jest liderem polskiej bankowości i trzecią najbardziej wartościową marką w kraju. W ostatnim kwartale rozwinął wsparcie dla ekspansji zagranicznej polskich firm poprzez Platformę Wsparcia eksportu, co zauważyli analitycy magazynu „Global

Finance”, uznając PKO BP za krajowego lidera finansowania handlu.

Od początku roku w bankowym systemie transakcyjnym działa internetowy kantor. W ciągu pierwszych sześciu tygodni za jego pośrednictwem klienci wykonali 15 tys. transakcji na kwotę 100 mln zł.

Ważnym segmentem klientów banku jest sektor małych i średnich przedsiębiorstw. Przez system bankowości elektronicznej PKO BP można zarejestrować firmę w CEIDG, bank utrzymuje pozycję lidera na rynku leasingu i uruchomił pilotażowe Centrum Bankowości Przedsiębiorstw, co ma rozwinąć współpracę z segmentem MSP.

Aplikacja mobilna IKO została uznana za światowego lidera w tej dziedzinie – uzyskała najwyższe oceny użytkowników w sklepach z aplikacjami i zwycię?y?a w?presti?owym rankingu aplikacji bankowych brytyjskiego Retail Banker International, oceniaj?cym banki z?ca?ego ?wiata. W?ubieg?ym roku 2,3 mln aktywnych u?ytkownik?w wykona?o za jej pomoc? 39 mln transakcji. Od startu IKO w?2013 r. klienci PKO BP i?Inteligo dokonali 68 transakcji swoimi telefonami.

żyła w prestiżowym rankingu aplikacji bankowych brytyjskiego Retail Banker International, oceniającym banki z całego świata. W ubiegłym roku 2,3 mln aktywnych użytkowników wykonało za jej pomocą 39 mln transakcji. Od startu IKO w 2013 r. klienci PKO BP i Inteligo dokonali 68 transakcji swoimi telefonami.

– Tytuł „mistrza świata” dla IKO to nasz prezent dla Polski na 100-lecie odzyskania niepodległości – mówi prezes Jagiełło, zapowiadając również kolejne niespodzianki, zaspokajające apetyty klientów. To m.in. kampania umiędzynarodowienia systemu BLIK, rozwój bankowości ubezpieczeń i wyjście z pilotażowej fazy Centrum Bankowości Przedsiębiorstw.

(pch)

Autor: pch

Powrót

© FORUM S.A