Unia goni świat, my gonimy Unię

numer 2226 - 12.01.2019 ▶ Gospodarka

INNOWACYJNOŚĆ Na badania i rozwój Unia Europejska przeznaczyła w 2017 r. 318,11 mld euro, czyli średnio 2,07 proc. PKB – wynika z danych opublikowanych przez Eurostat. W porównaniu do innych dużych gospodarek intensywność wydatków UE na B+R była znacząco niższa. Polska goni czołówkę, ale droga jest wciąż daleka.

Innowacyjność każdej gospodarki jest silnie powiązana z wydatkami na badania i rozwój. Na tym polu Unia Europejska pozostaje daleko w tyle za liderami takimi jak Korea Południowa (4,22 proc.), Japonia (3,28 proc.) czy w Stany Zjednoczone (2,76 proc.). Na podobnym poziomie są wydatki na ten cel w Chinach (2,06 proc.), o wiele niższym w Rosji (1,1 proc.) i Turcji (0,96 proc.). Aby podnieść konkurencyjność Unii, wydatki na B+R do 2020 r. mają wzrosnąć do poziomu 3 proc.

Największe wydatki na B+R zanotowały kraje Starej Unii, takie jak Szwecja, Austria, Dania i Niemcy. Te państwa osiągnęły wskaźnik powyżej 3 proc PKB. Na przeciwległym biegunie jest osiem krajów UE, które zanotowały poziom wydatków na B+R poniżej 1 proc. PKB. Najmniej na ten cel przeznaczały: Rumunia (0,5 proc.), Łotwa (0,51 proc.) i Cypr (0,56 proc.). Polska na badania i rozwój B+R w 2017 r. przeznaczyła 4,83 mld euro, czyli 1,03 proc. PKB. Jeszcze 10 lat temu, w 2007 r., było to 1,76 mld euro, tj. 0,56 proc. PKB, zaś w 2016 r. – 0,97 proc. PKB.

Polskie firmy przynajmniej od roku mogą korzystać z coraz większej liczby skutecznych narzędzi wsparcia B+R, w tym debiutującego w styczniu IP Box. To rekordowo niski, 5-proc. podatek CIT i PIT dla tych, którzy uzyskują przychody z komercjalizacji własności intelektualnej. Przedsiębiorca, który w ciągu roku zainwestuje w B+R 1 mln zł, tylko korzystając z ulgi podatkowej może zyskać 190 tys. zł.

– Cały pakiet, który przygotowaliśmy – czyli pierwsza i druga ustawa o innowacyjności, dająca już teraz duże ulgi tym, którzy wydają pieniądze na badania i rozwój, oraz IP Box – tworzy kompletny proinnowacyjny system dla najbardziej zaawansowanych technologicznie przedsiębiorców – powiedziała minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. Zdaniem ekspertów ostatnie zmiany w zakresie zachęt podatkowych oraz dalsze wspieranie B+R bezzwrotnymi dotacjami spowodują w najbliższych latach większe zainteresowanie polskich przedsiębiorstw działalnością w tym zakresie, co w konsekwencji przyczyni się do poprawy innowacyjności polskiej gospodarki.

 

Autor: Paweł Woźniak

Powrót

© FORUM S.A