Związkowcy z JSW bronią zarządu spółki

numer 2226 - 12.01.2019 ▶ GospodarkaGÓRNICTWO Rada nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej odwołała dwoje wiceprezesów spółki. Z taką decyzją nie zgadzają się związkowcy, którzy przerwali posiedzenie rady i powołali sztab protestacyjno-strajkowy. Mimo pogłosek o możliwym odwołaniu prezesa JSW Daniela Ozona, pozostał on na stanowisku.

Czwartkowe posiedzenie rady nadzorczej JSW miało burzliwy przebieg. Jej członkowie przegłosowali odwołanie z zarządu spółki wiceprezesa ds. strategii i rozwoju Artura Dyczki oraz wiceprezes ds. handlu Jolantę Gruszkę. Gdy dowiedziała się o tym grupa ok. 200 związkowców, którzy przed siedzibą JSW czekali na decyzje rady, kilkudziesięciu z nich wtargnęło na salę obrad. Domagali się wyjaśnienia przyczyn decyzji o odwołaniu członków zarządu oraz ich cofnięcia, zażądali także rezygnacji szefowej rady Haliny Buk.

Po utarczkach słownych związkowcy opuścili posiedzenie, a rada nadzorcza wznowiła obrady. Nie uwzględniła jednak związkowych wniosków o uchylenie podjętych uchwał, a przewodnicząca po dwóch godzinach zamknęła posiedzenie, po czym wspólnie z członkami rady, którzy zdecydowali o dymisji dwójki wiceprezesów JSW, opuściła salę pod eskortą policji. Związkowcy nie utrudniali im wyjścia, choć gwizdali i krzyczeli: „hańba”, „złodzieje”.

Szefowa rady nadzorczej w wieczornym komunikacie przesłanym PAP wyjaśniła powody podjętych wcześniej decyzji. – Głównym powodem odwołania dwojga członków zarządu JSW była utrata zaufania do zarządu w związku naruszaniem zasad ładu korporacyjnego, utrudnianiem wykonywania kodeksowych uprawnień radzie nadzorczej i brakiem właściwej komunikacji pomiędzy organem nadzorczym a zarządem – oświadczyła Halina Buk.

Zupełnie inaczej oceniają sytuację członkowie rady nadzorczej reprezentujący pracowników JSW. Po zakończeniu posiedzenia ogłosili oni że nie zgadzają się z odwołaniem dwojga wiceprezesów spółki. „Przed głosowaniem nie przedstawiono nam jakichkolwiek argumentów ani okoliczności uzasadniających podjęcie przedmiotowych uchwał” – stwierdzili w oświadczeniu.

Wcześniej związkowcy sprzeciwiali się odwołaniu ze stanowiska prezesa JSW Daniela Ozona. Mówili o tym na konferencji zwołanej dzień przed posiedzeniem rady nadzorczej. Uważają, że odwołanie zastępców prezesa może być próbą wymuszenia jego rezygnacji ze stanowiska. Związkowcy zdecydowali o powołaniu sztabu protestacyjno-strajkowego w JSW. Zapowiedzieli, że decyzje dotyczące dalszych działań protestacyjnych zapadną wkrótce.

(jak, PAP)

Autor: jak

Powrót

© FORUM S.A