800 mln zł na matczyne emerytury

numer 2226 - 12.01.2019 ▶ GospodarkaPOLITYKA SPOŁECZNA W projekcie ustawy budżetowej na 2019 r. są zabezpieczone środki na wypłatę rodzicielskich świadczeń uzupełniających – powiedziała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

W tym roku na tzw. emerytury matczyne zostało zarezerwowane 801,3 mln zł. Projekt przewiduje, że matki, które urodziły i wychowały przynajmniej czworo dzieci, będą miały prawo do minimalnej emerytury. – Szacujemy, że emerytury te będzie mogło otrzymać 65 tys. osób, które nie wypracowały stażu, i 20,8 tys. osób, które już pobierają emeryturę, ale jest ona niższa niż minimalna – ocenia minister Rafalska. – Mogło być tak, że ze względu na konieczność opiekowania się dziećmi kobiety musiały przerwać pracę lub nigdy nie podjęły zatrudnienia – wyjaśnia szefowa MRPiPS.

Termin wejścia w życie ustawy jest wyznaczony na 1 marca br. Do projektu swoje uwagi zgłosił resort finansów, który zwracał uwagę, że koszty programu będą wyższe niż te planowane, i sugerował jego opóźnienie. – Wątpliwości wynikały z tego, że był to etap uzgodnień. Zostało to już rozstrzygnięte przez Stały Komitet i czekamy teraz na przyjęcie projektu przez Radę Ministrów – zapewniła Rafalska.

O świadczenie będą mogły się ubiegać matki, które osiągnęły wiek emerytalny 60 lat, oraz w niektórych przypadkach ojcowie po 65. roku życia. Świadczenie będzie przysługiwało osobom, które nie pracują i nie mają niezbędnych środków utrzymania albo mają prawo do emerytury, ale jest ona niższa od minimalnej – a ta od 1 marca będzie wynosiła 1,1 tys. zł. Wówczas nowe świadczenie będzie wyrównaniem do tej kwoty.

(p.woz, PAP)

 

Autor: p.woź.

Powrót

© FORUM S.A