Karta dużej rodziny dla wszystkich

numer 2226 - 12.01.2019 ▶ Polska

W 2019 r. nawet 600 tys. rodzin więcej będzie mogło skorzystać z szerokiej oferty zniżek, którą oferuje Karta Dużej Rodziny. Wszystko dzięki zmianie przepisów – od teraz karta przysługiwać będzie wszystkim rodzicom, którzy wychowywali co najmniej troje dzieci, niezależnie od ich sytuacji materialnej i wieku pociech.

Wraz z nowym rokiem prawo do karty dużej rodziny uzyskali wszyscy rodzice, również ci zastępczy, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. – Postanowiliśmy poszerzyć krąg osób, które mogą korzystać z karty dużej rodziny, ponieważ chcemy docenić trud, który rodzice – również ci zastępczy i prowadzący rodzinne domy dziecka – włożyli w wychowanie trojga, czworga czy większej liczby dzieci – mówi „Codziennej” minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

Karta dużej rodziny będzie przyznawana rodzicom dożywotnio, niezależnie od dochodów oraz wieku dzieci. – Będą to m.in. zniżki na przejazdy kolejowe, darmowe wstępy do parków narodowych, niższe opłaty paszportowe, a także zniżki na zakup ubrań, obuwia, kosmetyków, książek czy paliwa. Dzisiaj KDR jest honorowana przez ok. 5 tys. partnerów w ponad 22 tys. punktów w całej Polsce – tłumaczy minister. Takich miejsc wciąż przybywa.

Jak tłumaczy szefowa resortu rodziny, bardzo zależy jej na tym, by informacja o zmianach dotyczących karty dotarła do rodziców. – Drodzy czytelnicy, jeśli wasi rodzice mieli w przeszłości na wychowaniu co najmniej troje dzieci, poinformujcie ich, że mają prawo wystąpić o kartę dużej rodziny. Drodzy rodzice, nawet jeśli wasze dzieci są już dorosłe, macie prawo zgłosić się po taką kartę – apeluje minister Elżbieta Rafalska.

W jaki sposób można wystąpić o kartę dużej rodziny? Najprościej i najszybciej zrobić to za pośrednictwem portalu informacyjno‑usługowego Emp@tia (empatia.mpips.gov.pl). Istnieje także możliwość wystąpienia o KDR drogą tradycyjną w gminie odpowiadającej miejscu zamieszkania członka lub członków rodziny. Do takiego wniosku rodzic powinien dołączyć oświadczenie, że miał lub ma na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, a także że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej (ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej).

Dzieciom KDR przysługuje do 18. roku życia, do 25. roku życia, jeśli uczą się w szkole lub szkole wyższej, a także bez ograniczeń wiekowych w wypadku orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Uwaga, obowiązuje to tylko wówczas, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających te warunki.

Dzisiaj z KDR korzysta ok. 2,1 mln osób. Kartę tradycyjną posiada 2,1 mln osób, z tego 1,23 mln dzieci i 0,87 mln rodziców. Od 1 stycznia ub.r. karta dostępna jest także w wersji elektronicznej – posiada ją 137,1 tys. dzieci i 89,2 tys. rodziców. W sumie rodzin, które posiadają jakąkolwiek formę karty, jest obecnie 477 tys. Z szacunków MRPiPS wynika, że dzięki zmianom z KDR skorzysta w 2019 r. dodatkowe 600 tys. osób.

Autor: Sebastian Moryń

Powrót

© FORUM S.A