Mniej wniosków, większa wartość kredytów

numer 2251 - 11.02.2019 ▶ Gospodarka

KREDYTY MIESZKANIOWE W 2019 r. można się spodziewać pięcioprocentowego wzrostu wartości kredytów mieszkaniowych – prognozują eksperci Biura Informacji Kredytowej.

W pierwszym miesiącu tego roku o kredyt mieszkaniowy zawnioskowało 34,1 tys. osób, tj. o 8 proc. mniej niż rok wcześniej. Natomiast średnia kwota wnioskowanego kredytu mieszkaniowego w styczniu 2019 r. wyniosła 265,65 tys. zł, tj. 16,3 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

– Rok 2019 na rynku kredytów mieszkaniowych będzie bardzo ciekawy. Wystąpią bowiem dwie przeciwstawne tendencje, tj. spadek liczby wnioskodawców i wzrost średniej kwoty wnioskowanego kredytu. Przy czym skala obu tych zjawisk obecnie jest jeszcze trudna do oszacowania – mówi prof. Waldemar Rogowski, główny analityk BIK.

Prognozowanie sytuacji na rynku kredytów mieszkaniowych nie jest ­łatwe, gdyż skończył się program MdM i trudno obecnie oszacować skalę efektu braku kontynuacji tej formy wsparcia. – Szacuję, że ze środków z programu MdM w 2018 r. skorzystano przy ok. 12 proc. udzielonych kredytów mieszkaniowych. Nie wiemy, jaka część wnioskodawców zdecydowała się wnioskować o dofinansowanie i uzależniała wzięcie kredytu od uzyskania dofinansowania, a jaka część i tak wnioskowałaby o kredyty, mimo braku wykorzystania środków z MdM, a dofinansowanie traktowała jako swoisty bonus. Ponadto rosnące obecnie ceny mieszkań mogą być już nieakceptowane przez część potencjalnych nabywców, co negatywnie wpłynie na liczbę składanych wniosków kredytowych na zakup nieruchomości – podkreślił cytowany w komunikacie prof. Rogowski.

Zdaniem ekspertów Biura Informacji Kredytowej negatywnym czynnikiem oddziałującym na podaż kredytów mieszkaniowych może być zaostrzenie polityk kredytowych banków. Trzeba też pamiętać o dużej koncentracji sprzedaży kredytów mieszkaniowych w kilku bankach. Zmiana polityki kredytowej tylko w przypadku jednego z kluczowych graczy może istotnie wpłynąć na cały rynek. – Prognozujemy wzrost wartościowy kredytów mieszkaniowych na poziomie ok. 5 proc. wyższym niż w roku 2018 – zaznaczył prof. Waldemar Rogowski.

Według danych BIK w roku 2018 wartość sprzedaży kredytów mieszkaniowych wyniosła 56,2 mld zł, co oznacza wzrost o 20,1 proc. w stosunku do 2017 r. Pod względem wartości udzielonych kredytów jest to trzeci wynik w historii, po rekordowych latach 2007 i 2008.

 

Autor: Andrzej Ratajczyk

Powrót

© FORUM S.A