Rachoń wrócił do TVP

numer 2251 - 11.02.2019 ▶ Polska

AKCJA Wczoraj Michał Rachoń poprowadził program „Woronicza 17”. Wydawcą audycji był jak zawsze Krystian Krawiel. O powrót obu dziennikarzy do TVP apelowali m.in. legendarni działacze opozycji antykomunistycznej, a pod petycją skierowaną w tej sprawie do prezesa TVP podpisało się ponad 40 tys. osób!

Po raz ostatni Michał Rachoń oraz Krystian Krawiel realizowali program „Woronicza 17” 30 grudnia 2018 r. Od tamtego czasu prowadzącymi byli Krzysztof Ziemiec oraz Adrian Klarenbach.

Widzowie TVP Info domagali się powrotu na antenę Michała Rachonia. W obronie dziennikarza oraz wydawcy, Krystiana Krawiela, stanęli legendarni członkowie opozycji antykomunistycznej, wśród których znaleźli się m.in. Joanna i Andrzej Gwiazdowie, Andrzej Rozpłochowski, Krzysztof Wyszkowski, Andrzej Kołodziej, Adam Borowski. Wystosowali oni list otwarty do władz Telewizji Polskiej o przywrócenie do duetu Rachoń-Krawiel. „W takiej sytuacji czujemy się w obowiązku zabrać stanowczo głos – walczyliśmy o wolnoś? s?owa w?czasach komunistycznych, niekt?rzy z?nas za op?r wobec w?adzy stosuj?cej cenzur? zap?acili bardzo wysok? cen?. Nie mo?emy bierni przygl?da? si? sytuacji, w?kt?rej uczciwy, rzetelny dziennikarz jest w?wolnej Rzeczypospolitej karany za przeciwstawianie si? k?amstwu i?manipulacji? ? napisali w?li?cie opozycjoni?ci.

ć słowa w czasach komunistycznych, niektórzy z nas za opór wobec władzy stosującej cenzurę zapłacili bardzo wysoką cenę. Nie możemy bierni przyglądać się sytuacji, w której uczciwy, rzetelny dziennikarz jest w wolnej Rzeczypospolitej karany za przeciwstawianie się kłamstwu i manipulacji” – napisali w liście opozycjoniści.

Podobnie zareagowało Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

Pod petycją do prezesa TVP o przywrócenie do Telewizji Polskiej Michała Rachonia i Krystiana Krawiela podpisało się ponad 40 tys. osób!

(sm)

Autor: sm

Powrót

© FORUM S.A