Komisja Europejska dyscyplinuje

numer 2252 - 12.02.2019 ▶ Luzem

W numerze 6/2019 polecamy Państwu tekst Jacka Liziniewicza. „To nie jest kontynent dla szopa”. Gatunki obce to jedna z głównych przyczyn zanikania różnorodności organizmów żywych na Ziemi. Komisja Europejska już kilka lat temu podjęła działania, aby część gatunków wyeliminować z własnego środowiska. Niemile widziane są takie zwierzęta jak szopy pracze i jenoty. Dotychczas na obszarze naszego kraju stwierdzono występowanie ponad 1323 obcych gatunków, jednak część z nich pojawia się jedynie incydentalnie.

Powrót

© FORUM S.A