Terytorialsi: szkolenie trwa

numer 2304 - 15.04.2019 ▶ Obrona narodowa

Obecnie w 6. Mazowieckiej Brygadzie Obrony Terytorialnej, liczącej cztery bataliony, służy ok. tysiąca żołnierzy obrony terytorialnej. Do końca 2019 r. zakończymy formowanie jednostki. Docelowo ten związek taktyczny ma liczyć ponad 3 tys. żołnierzy – mówi płk Grzegorz Kaliciak.

Jak wyglądał przebieg tworzenia 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej?

Nasz związek taktyczny, a także 5. Mazowiecka Brygada OT oraz 4. Warmińsko-Mazurska Brygada OT zostały powołane w drugim etapie formowania Wojsk Obrony Terytorialnej. Natomiast sam proces tworzenia 6. Mazowieckiej Brygady OT rozpoczął się w maju 2017 r. Następnym krokiem było powołanie 61. batalionu lekkiej piechoty w Grójcu. Obecnie w 6. Mazowieckiej Brygadzie OT, liczącej cztery bataliony, służy ok. tysiąca żołnierzy obrony terytorialnej. Do końca 2019 r. zakończymy formowanie jednostki. Docelowo ten związek taktyczny ma liczyć ponad 3 tys. żołnierzy.

Naszych Czytelników interesuje też sam proces rekrutacji terytorialsa.

Po złożeniu przez kandydata dokumentów do wojskowej komendy uzupełnień zostaje on zarejestrowany. Wtedy rozpoczyna się proces rekrutacji. Czeka go wizyta w rejonowej wojskowej komisji lekarskiej, następnie taka osoba przychodzi do jednostki, żeby się z nią zapoznać. Natomiast same wcielenia do 6. Mazowieckiej Brygady OT realizowane są co kwartał.

Jaka jest struktura 6. Mazowieckiej Brygady OT?

Dowództwo 6. Mazowieckiej Brygady OT znajduje się w Cytadeli Warszawskiej. Ten związek taktyczny dysponuje ponadto 61. batalionem lekkiej piechoty (blp) zlokalizowanym w Grójcu, 62. blp stacjonującym w Radomiu, 64. blp operującym w Płocku oraz 65. blp działającym w Pomiechówku. Oprócz batalionów działają cztery samodzielne kompanie, dwie w Rembertowie: kompania dowodzenia, kompania logistyczna wraz z plutonem medycznym, oraz dwie w Pomiechówku: kompania wsparcia i kompania saperów. Warto przy tym wspomieć, że trwa intensywny remont infrastruktury wojskowej. Z tego też powodu 61. blp przeniesie się z Grójca do nowej siedziby, którą będzie miał w Nowym Mieście nad Pilicą.

Na czym polegają etapy szkolenia terytorialsa?

System szkolenia terytorialnej służby wojskowej składa się z trzech etapów

Pozostało 51% treści.

Autor: Paweł Kryszczak

Wykup prenumeratę Powrót

© FORUM S.A