S&P utrzymało rating Polski

numer 2304 - 15.04.2019 ▶ Gospodarka

PROGNOZY Agencja Standard & Poor’s utrzymała ocenę ratingową Polski dla długoterminowych zobowiązań w walucie zagranicznej na poziomie A- ze stabilną perspektywą. Resort finansów zwrócił uwagę, że S&P w swojej ocenie wskazało m.in. na zdywersyfikowaną gospodarkę, wykwalifikowanych pracowników oraz zrównoważony poziom długu publicznego i prywatnego.

Według agencji realnie rosnące w Polsce wynagrodzenia, publiczne inwestycje z funduszy europejskich oraz stymulacja budżetowa powinny utrzymać solidny wzrost PKB w tym roku. S&P zauważa jednak, że ryzyka zewnętrzne rosną. wśród nich wymienia spowolnienie gospodarcze w Niemczech, które są głównym rynkiem dla polskiego eksportu. Pomimo słabnięcia Niemiec analitycy oczekują w Polsce w tym roku wzrostu PKB na poziomie 4 proc., m.in. dzięki stymulacji fiskalnej.

Choć tym razem Standard & Poor’s nie podniósł naszego ratingu, to zaznaczył, że w przyszłości może to zrobić, jeśli wzrost realnych dochodów w Polsce nadal będzie przewyższał wzrost dochodów u kluczowych partnerów handlowych bez tworzenia nierównowagi zewnętrznej. Agencja może także podnieść polski rating, jeśli rząd zanotuje nadwyżki budżetowe, prowadzące do obniżenia długu publicznego w ujęciu realnym.

S&P stwierdziło, że może też rozważyć podniesienie ratingu, jeżeli projekt pracowniczych planów kapitałowych doprowadzi do wzrostu prywatnych oszczędności, zmniejszając rządowe zobowiązania emerytalne, powiązane ze starzeniem się społeczeństwa i kurczącym się odsetkiem ludności w wieku produkcyjnym.

Agencja zastrzegła, że rating Polski może zostać obniżony, jeżeli efektywność w ściąganiu podatków znacząco się obniży albo jeśli szybki wzrost zarobków będzie prowadził do szybszego, niż planowano, wzrostu zadłużenia zagranicznego, co jest potencjalnym sygnałem spadku konkurencyjności. Jednocześnie S&P zwróciło uwagę, że jeśli wzrost wynagrodzeń będzie wyższy niż 7 proc., a stopa zatrudnienia wyniesie 2 proc., to Polskę może czekać kolejny rok wysokich wpływów budżetowych.

Ministerstwo Finansów w komunikacie podkreśliło, że Standard & Poor’s wymieniło wśród czynników będących podstawą utrzymania dotychczasowej oceny ratingowej m.in. zdywersyfikowaną gospodarkę, wykwalifikowanych pracowników, zrównoważony poziom długu publicznego i prywatnego czy członkostwo w Unii Europejskiej. Agencja krytycznie oceniła za to wzrost inwestycji prywatnych, który określiła jako rozczarowujący.

(jak, PAP)

Autor: jak

Powrót

© FORUM S.A