Węglokoks wobec nowych wyzwań rynku

numer 2327 - 15.05.2019 ▶ Gospodarka

Węglokoks SA jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych firm w branży i czołowym przedsiębiorstwem w województwie śląskim, obecnym na rynkach światowych od ponad 66 lat. Spółka ma więc bardzo bogate tradycje. Jednak bardzo szybko dostosowuje się do nowych wymogów otoczenia. Do 2018 r. jej podstawową działalnością był eksport polskiego węgla. Obecnie, reagując na zmiany na międzynarodowych rynkach, firma intensywnie rozwija działalność związaną z pośrednictwem w międzynarodowym handlu.

Dynamika wzrostu przychodów Węglokoksu SA rok do roku przekroczyła poziom 20 proc. i to w warunkach znacznego spadku eksportu węgla. W 2016 r. Węglokoks wyeksportował 4 mln ton węgla, w zeszłym 1,3 mln ton. Głównymi kierunkami eksportu pozostają: Czechy, Słowacja, Węgry, Austria i Niemcy. Jednak całkowity obrót węglem w ubiegłym roku wyniósł aż 3,8 mln ton (eksport, import, sprzedaż krajowa). W tym roku jeszcze wzrośnie do ponad 4 mln ton. Głównym celem w 2018 r. była dywersyfikacja rynkowa. Z firmy zajmującej się wyłącznie eksportem Węglokoks stał się spółką handlową działającą na wielu marżowych rynkach i w różnych kategoriach produktowych.

Jednym z celów strategicznych spółki na najbliższe lata będzie utrzymanie zdolności do zabezpieczania potrzeb energetyki zawodowej w zakresie dostaw węgla w celu bezpieczeństwa energetycznego kraju poprzez interwencyjne zakupy węgla z importu. Dlatego też Weglokoks zamierza uzupełnić kompetencje w obszarze logistyki, aby móc oferować kompleksową usługę dla odbiorców. Nowa aktywność Węglokoksu dotycząca importu węgla wynika wprost z dokumentu rządowego „Program dla sektora węgla kamiennego” przyjętego w styczniu 2018 r., gdzie Węglokoks został przywołany jako interwencyjny importer węgla na potrzeby krajowej energetyki i ciepłownictwa. W 2018 r. Węglokoks sprzedał spółkom energetycznym importowany węgiel w ilości ok. 1,1 mln ton.

Strategia rozwoju Grupy Kapitałowej

Jesienią ubiegłego roku zaktualizowana została strategia rozwoju Grupy Kapitałowej Węglokoks na lata 2018–2023, która opiera model biznesowy na pięciu segmentach: handlu, górnictwie, hutnictwie, energetyce i logistyce. Strategia rozwoju Grupy zakłada z jednej strony rozwój poszczególnych segmentów, z drugiej stałe zacieśnianie współpracy pomiędzy spółkami w celu zwiększenia efektywności i maksymalnego wykorzystania efektu synergii. Łącznie do 2023 r. spółki Grupy Kapitałowej Węglokoks planują zainwestować w rozwój ponad miliard złotych.

Nowa rola Ruchu Piekary

Kolejny dobry rok odnotowała spółka Węglokoks Kraj, posiadająca kopalnię Bobrek-Piekary. W 2018 roku wydobyła około 2,5 mln ton, a wstępnie szacowany zysk brutto powinien osiągnąć poziom ok. 56 mln zł. W związku z brakiem węgla, którego wydobycie byłoby bezpieczne i finansowo opłacalne do Spółki Restrukturyzacji Kopalń przekazana została część Ruchu Piekary kopalni Bobrek-Piekary.

– Wydobycie będzie tam prowadzone do końca pierwszego kwartału 2020 r. Nikt nie straci pracy. Część osób odejdzie na emeryturę, a pozostali będą pracowali w Ruchu Bobrek. Ponadto spółka Węglokoks Kraj pozostawi w Piekarach Śląskich bocznicę kolejową, plac składowy i paczkowalnię – tłumaczy prezes Węglokoksu Kraj Grzegorz Wacławek.

Zakłady przeróbcze wykorzystane będą do wzbogacania węgla „z zewnątrz” z przeznaczeniem na handel prowadzony przez Węglokoks SA. Wydobycie prowadzone będzie w Ruchu Bobrek, a spółka skupi się na produkcji wysokiej jakości węgla oraz poszerzaniu oferty handlowej.

Pomysł na ciepło i czyste powietrze

Węglokoks wprowadza też istotne innowacje. Podjął się m.in. rozwiązania bardzo trudnego problemu istniejącego od lat w górnictwie podziemnym, co zrobić z metanem. Metan pod ziemią jest śmiertelnie niebezpieczny, stale zagraża przy fedrunku węgla, ale odpowiednio wykorzystany może być efektywnym źródłem energii. Na tym właśnie polegał projekt przeprowadzony przez Węglokoks Energia w Brzeszczach. Na terenie Zakładu Górniczego Brzeszcze powstał kogeneracyjny układ zasilany gazem z odmetanowania kopalni oraz układ odzysku ciepła ze sprężarek powietrza. – Ta instalacja całkowicie zaspokaja zapotrzebowanie na energię elektryczną naszego Zakładu Ciepłowniczego, nadwyżki prądu możemy sprzedać. Wytwarzane jest również ciepło, które trafia do naszych odbiorców. I co najważniejsze – to czysta, przyjazna środowisku energia. Dostarczając ciepło, zwracamy szczególną uwagę na ten aspekt – mówi Jacek Boroń, prezes Węglokoksu Energia.

Instalacja powstała we współpracy z Grupą Tauron, do której należy ZG Brzeszcze. Składa się z dwóch głównych elementów. Pierwszym jest silnik gazowy w zabudowie kontenerowej z generatorem synchronicznym wraz z przyłączem gazu kopalnianego. Silnik spala metan odprowadzany z kopalnianych wyrobisk, wytwarzając z niego energię elektryczną oraz ciepło. Drugim elementem jest kaskada pomp ciepła schładzającej sprężarki. Podczas sprężania powietrza wytwarzane są duże ilości ciepła. Energia ta dzięki systemowi pomp jest odzyskiwana.

– Do tej pory to ciepło po prostu się marnowało. Teraz dzięki tej instalacji jest w stanie ogrzać wodę w całych Brzeszczach. I przypomnę, to energia bezemisyjna, czyli całkowicie przyjazna środowisku i przede wszystkim mieszkańcom Brzeszcz – dodaje prezes Jacek Boroń.

 

Artykuł powstał we współpracy

z Węglokoksem SA

Powrót

© FORUM S.A