Daniel Ozon nie jest już prezesem JSW

numer 2351 - 12.06.2019 ▶ Gospodarka

KADRY Daniel Ozon, od ponad dwóch lat kierujący Jastrzębską Spółką Węglową (JSW), został we wtorek odwołany przez radę nadzorczą spółki ze stanowiska jej prezesa. Pełnienie obowiązków prezesa rada powierzyła Robertowi Małłkowi, od ponad trzech miesięcy delegowanemu z rady do zarządu JSW.

Decyzję o odwołaniu prezesa Daniela Ozona rada nadzorcza spółki podjęła podczas wtorkowego posiedzenia w Warszawie. Przeciwni takiej decyzji są związkowcy z JSW, którzy we wtorek rano rozpoczęli pikietę siedziby Ministerstwa Energii. Zgromadzili się także przed warszawskim biurowcem, w którym odbywało się posiedzenie rady nadzorczej.

We wtorkowym komunikacie spółki nie podano przyczyn odwołania prezesa JSW. Kierował on firmą od marca 2017 r. – najpierw jako p.o. prezes, oddelegowany do tej funkcji przez radę nadzorczą, później jako prezes spółki. Kadencja zarządu JSW, na którego czele stał prezes Ozon, kończy się w połowie tego roku z chwilą odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia JSW. Pod koniec maja rada nadzorcza ogłosiła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko prezesa JSW i jego czterech zastępców w nowej, trzyletniej kadencji.

Obecnie, decyzją rady, obowiązki prezesa JSW będzie pełnił Robert Małłek, który od lutego br. – na podstawie delegowania z rady nadzorczej – pełnił funkcję wiceprezesa spółki ds. strategii i rozwoju.

Robert Małłek jest członkiem rady nadzorczej JSW od stycznia br. W radzie reprezentuje ministra energii. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz absolwentem podyplomowych studiów Canadian International Management Institute według akredytacji Harvard Business School.

(jak, PAP)

Autor: jak

Powrót

© FORUM S.A