Polacy nie znają PPK

numer 2352 - 13.06.2019 ▶ Gospodarka

Prawie połowa zatrudnionych, do których są adresowane Pracownicze Plany Kapitałowe, nie słyszała o tym programie; tymczasem większa wiedza o nim sprzyja bardziej pozytywnemu nastawieniu do niego. Obecnie zainteresowanie udziałem w programie jest umiarkowane – wynika z badania CBOS.O wprowadzeniu PPK nie słyszało 57 proc. badanych, a słyszało – 42 proc. Wśród zatrudnionych, do których jest adresowany program, odsetek ten jest wyższy i wynosi 52 proc. Oznacza to, że blisko połowa osób, które może objąć program, nie słyszała o nim. Zaledwie 13 proc. osób, do których jest adresowany program, deklaruje, że sprawa udziału w PPK była poruszana w ich firmie. Najczęściej takie deklaracje składają zatrudnieni w dużych zakładach pracy z co najmniej 250 pracownikami, a więc tych, które są zobowiązane do tworzenia pracowniczych planów emerytalnych jako pierwsze (28 proc.).

43 proc. respondentów wyraziło poparcie dla wprowadzenia PPK, przeciw było 26 proc. badanych. Wyniki badania sugerują, że większa wiedza o programie sprzyja bardziej pozytywnemu nastawieniu do niego.

Dla osób, które popierają PPK, zdecydowanie najważniejsza jest w tego typu programach możliwość uzyskania wyższej emerytury w przyszłości (76 proc.). Dla przeciwników istotna jest przede wszystkim dobrowolność udziału w programie (47 proc.).

Przeważająca część osób w wieku do 54 lat, które są automatycznie zapisywane do programu, deklaruje, że pozostanie w programie (41 proc.). Spora grupa (30 proc.) chce jednak zrezygnować z udziału w PPK. – Znaczna część osób jeszcze nie wie, jak postąpi. Zgodnie z ustawą tworzenie PPK jest obligatoryjne dla pracodawców, ale udział w nich pracowników jest dobrowolny.

Tylko co piąty badany pomiędzy 55. a 69. rokiem życia zamierza przystąpić do programu. Dwie trzecie nie jest zainteresowanych udziałem w PPK – wynika z badania.

Przewidywane decyzje dotyczące udziału w PPK różnicują przede wszystkim dochody. Najmniej zainteresowane uczestnictwem w programie są osoby relatywnie dobrze sytuowane, deklarujące stosunkowo wysokie dochody osobiste i dochody per capita w gospodarstwie domowym. Z kolei osoby o niskich dochodach często wahają się, jaką podjąć decyzję.

Z analiz CBOS wynika też, że zainteresowanie udziałem w programie zależy od dochodów. – Jest to propozycja atrakcyjna przede wszystkim dla osób średnio zarabiających. Najrzadziej zainteresowani udziałem w programie są najlepiej zarabiający, którzy sami potrafią zadbać o zabezpieczenie na starość.

 

Autor: Paweł Woźniak

Powrót

© FORUM S.A