Polacy nie znają PPK

numer 2352 - 13.06.2019 ▶ Gospodarka

Prawie połowa zatrudnionych, do których są adresowane Pracownicze Plany Kapitałowe, nie słyszała o tym programie; tymczasem większa wiedza o nim sprzyja bardziej pozytywnemu nastawieniu do niego. Obecnie zainteresowanie udziałem w programie jest umiarkowane – wynika z badania CBOS.O wprowadzeniu PPK nie słyszało 57 proc. badanych, a słyszało – 42 proc. Wśród zatrudnionych, do których jest adresowany program, odsetek ten jest wyższy i wynosi 52 proc. Oznacza to, że blisko połowa osób, które może objąć program, nie słyszała o nim. Zaledwie 13 proc. osób, do których jest adresowany program, deklaruje, że sprawa udziału w PPK była poruszana w ich firmie. Najczęściej takie deklaracje składają zatrudnieni w dużych zakładach pracy z co najmniej 250 pracownikami, a więc tych, które są zobowiązane do tworzenia pracowniczych planów emerytalnych jako pierwsze (28 proc.).

43 proc. respondentów wyraziło poparcie dla wprowadzenia PPK, przeciw było 26 proc. badanych. Wyniki badania sugerują, że większa wiedza o programie sprzyja bardziej pozytywnemu nastawieniu do niego.

Dla osób, które popierają PPK, zdecydowanie najważniejsza jest w tego typu programach możliwość uzyskania wyższej emerytury w przyszłości (76 proc

Pozostało 50% treści.

Autor: Paweł Woźniak

Wykup prenumeratę Powrót

© FORUM S.A