​PIT-0 ułatwi młodym start zawodowy

numer 2352 - 13.06.2019 ▶ Gospodarka

PODATKI Dochody podatników do 26. roku życia nieprzekraczające 85,5 tys. zł będą zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych – przewiduje rządowy projekt. Według ministra finansów Mariana Banasia dzięki zerowej stawce PIT osoby, które rozpoczynają karierę zawodową, zarobią więcej, chętniej będą też podejmować legalną pracę.

Projekt ustawy przygotowany przez resort finansów przewiduje, że wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych będą przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz przychody z umów-zleceń, otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł.

Po raz pierwszy limit w tej wysokości będzie miał zastosowanie do przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r. W odniesieniu do dochodów uzyskanych w 2019 r. limit będzie niższy i wyniesie 35 636,67 zł. – Niższy limit za 2019 r. jest konsekwencją planowanego wejścia w życie zwolnienia z dniem 1 sierpnia 2019 r. – tłumaczy Ministerstwo Finansów. Dodaje, że nadwyżka przychodów ponad kwotę limitu 85 528 zł (odpowiednio w 2019 r. ponad 35 636 zł) będzie podlegać opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej.

Jak zaznaczono, nowe przepisy nie będą zwalniały z zapłaty składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od tych przychodów. Osiągane przychody, mimo zwolnienia, będą stanowiły podstawę wymiaru składek w zakresie, w jakim stanowią ją obecnie. – Projekt ustawy realizuje bowiem zapowiedź rządu dotyczącą likwidacji podatku PIT dla młodych do ukończenia 26.  roku życia, a nie likwidacji obciążeń z tytułu składek na ubezpieczenia – wyjaśnia resort finansów.

– Dzięki wprowadzeniu ulgi w PIT dla osób do 26. roku życia, czyli tzw. PIT-0, młode osoby rozpoczynające karierę zawodową otrzymają do ręki wyższe wynagrodzenie za swoją pracę. Będzie to istotny impuls do podejmowania legalnego zatrudnienia oraz pozostawania w kraju i rozwijania polskiej gospodarki – zaznaczył cytowany w komentarzu minister Marian Banaś.

Według Ministerstwa Finansów zmniejszenie obciążeń dla młodych osób o relatywnie niewysokich pensjach da możliwość powrotu na rynek pracy osobom zatrudnionym w szarej strefie. – Stabilna sytuacja zawodowa oraz poprawa sytuacji materialnej młodych osób będzie sprzyjać ponadto zakładaniu rodziny oraz rodzicielstwu – podkreśla resort.

(jak, PAP)

Autor: jak

Powrót

© FORUM S.A