Zerwano kolejne umowy z Włochami na budowę dróg

numer 2352 - 13.06.2019 ▶ Gospodarka

INFRASTRUKTURA Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad odstąpiła z winy wykonawcy od umowy z włoską firmą Impresa Pizzarotti na budowę trzech odcinków trasy S5 w województwie kujawsko-pomorskim.

Chodzi o odcinki: Nowe Marzy–Dworzysko (23,3 km), Dworzysko–Aleksandrów (22,4 km) oraz Białe Błota

–Szubin (9,7 km). Impresa Pizzarotti nie powróciła na plac budów po zimowej przerwie, która skończyła się w połowie marca tego roku. Wcześniej spółka przedstawiła GDDKiA swoje roszczenia finansowe w związku z realizacją kontraktów na S5. Swoje roszczenia motywowała wzrostem cen na rynku budowlanym.

GDDKiA w ubiegłym roku wielokrotnie mobilizowała włoską firmę do zwiększania zaangażowania w prace przy realizacji odcinków drogi ekspresowej S5. – Impresa Pizzarotti mimo wielokrotnych wezwań i dobrej woli ze strony GDDKiA nie realizowała zapisów kontraktowych, w tym realizacji postępu robót zgodnego z harmonogramem, nie regulowała też płatności dla podwykonawców, usługodawców i dostawców materiałów – podkreśliła GDDKiA.

Obecnie naliczane są kary umowne z tytułu m.in. braku zapłaty lub nieterminowej płatności wynagrodzenia należnego podwykonawcom albo dalszym podwykonawcom w łącznej wysokości ponad 14,2 mln zł. Z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy zamawiający jest uprawniony do naliczenia kar umownych w wysokości 15 proc. wartości kwoty kontraktowej dla każdego z trzech odcinków drogi S5, czyli łącznie kwoty ponad 156,6 mln zł. GDDKiA planuje ogłoszenie na przełomie lipca i sierpnia przetargów na wyłonienie wykonawców, którzy dokończą budowę trzech odcinków drogi ekspresowej S5.

(jak, PAP)

Autor: jak

Powrót

© FORUM S.A