Gosiewska wicemarszałkiem

numer 2352 - 13.06.2019 ▶ Temat Dnia

Wczoraj Sejm dokonał wyboru nowego wicemarszałka. Została nim Małgorzata Gosiewska (PiS), która zastąpiła na tym stanowisku Beatę Mazurek. Ta ostatnia została wybrana w majowych wyborach do Parlamentu Europejskiego i zrezygnowała z funkcji wicemarszałka oraz rzecznika PiS. Za kandydaturą Gosiewskiej głosowało 246 posłów, 121 było przeciw, a 38 wstrzymało się od głosu.Nowa wicemarszałek była posłanką V i VII kadencji, a w obecnej kadencji Sejmu pełni funkcję wiceprzewodniczącej komisji spraw zagranicznych oraz komisji łączności z Polakami za granicą. W swojej karierze należała do Porozumienia Centrum, a w 2001 r. podjęła działalność w Prawie i Sprawiedliwości, zasiadając m.in. we władzach krajowych i regionalnych partii. Realizowała się również w działalności samorządowej w radzie gminy Warszawa-Bielany oraz w Radzie m.st. Warszawy. Kandydaturę Gosiewskiej na stanowisko wicemarszałka zaprezentował podczas posiedzenia Sejmu wicemarszałek Ryszard Terlecki (PiS), podkreślając, że zdobyła ona doświadczenie zawodowe także jako pracownik Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” oraz radna sejmiku mazowieckiego, a także wiceburmistrz dzielnicy Ursus w Warszawie.

– Od początku swojej kariery politycznej związana z Porozumieniem Centrum, członek założyciel Prawa i Sprawiedliwości, doradca ds. polityki wschodniej prezydenta RP śp. Lecha Kaczyńskiego, pomysłodawczyni systemowej pomocy humanitarnej w rejonach konfliktów zbrojnych, w tym spektakularnych projektów specjalnych, organizatorka wyjazdów wakacyjnych dla poszkodowanych w wojnie dzieci gruzińskich, a także dla młodych Palestyńczyków ze Strefy Gazy – mówił Terlecki. Gosiewska angażowała się też na arenie międzynarodowej. – Skupiona przede wszystkim na obronie polskiej racji stanu i prawdy historycznej. Aktywna i obecna na kijowskim Majdanie. Wielokrotnie na pierwszej linii konfliktu ukraińsko-rosyjskiego na Donbasie – zaznaczył Terlecki. Jak przypomniał, posłanka PiS jest także autorką raportu o rosyjskich zbrodniach wojennych we wschodniej Ukrainie, który trafił do Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze.

– Bogate doświadczenie zawodowe i parlamentarne oraz wybitne zdolności organizacyjne dowodzą, że pani Małgorzata Gosiewska jest właściwym kandydatem na wicemarszałka Sejmu – mówił Terlecki. Nowa wicemarszałek była pierwszą żoną Przemysława Gosiewskiego, polityka PiS i wicepremiera, który zginął w katastrofie smoleńskiej.

Autor: Paweł Tunia

Powrót

© FORUM S.A