Warszawska Brygada Pancerna otwiera bramy

numer 2376 - 12.07.2019 ▶ Obrona narodowa

W wakacje MON otwiera bramy koszar dla sympatyków wojska. W ramach kolejnego etapu kampanii „Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej” w każdą sobotę od 13 lipca do 24 sierpnia w wybranych jednostkach na jeden dzień można wstąpić do Wojska Polskiego.

W akcji „Wojskowe wyzwanie” bierze udział 1. Warszawska Brygada Pancerna im. Tadeusza Kościuszki (1. WBPanc). W sobotę 13 lipca w godz. 10–19 dla wszystkich chętnych (pełnoletnich i mających obywatelstwo polskie) odbędą się zajęcia o charakterze okołowojskowym.

Jak podkreśla w rozmowie z „Codzienną” rzecznik prasowy 1.WBPanc ppor. Artur Wróbel, zajęcia podczas „Wojskowego wyzwania” obejmą zapoznanie z podstawowymi rodzajami broni strzeleckiej, porządkiem strzelania, postawami strzeleckimi i samą naukę celowania z broni strzeleckiej z wykorzystaniem trenażera Cyklop. Przewidziano też zajęcia WF, m.in. biegi zespołowe i indywidualne na różnych dystansach, podciąganie na drążku i skłony. Blok tych zajęć pozwoli uczestnikom sprawdzić swoje umiejętności oraz to, czy byliby w stanie zdać egzaminy ze sprawności fizycznej, które co roku muszą zaliczać wojskowi. Będzie też ćwiczenie rzucania granatem szkolnym.

Jak zauważa ppor. Artur Wróbel, każda jednostka ma swoją specyfikę działania, co też wpływa na rodzaj sprzętu, jakim dysponuje. – Trzon naszej pancernej brygady stanowią czołgi Leopard 2A5 oraz 2A4. Podczas dnia otwartego będzie można wejść do czołgu, porozmawiać o jego wyposażeniu i możliwościach z załogami czołgów oraz dowódcą plutonu – mówi rzecznik prasowy 1. WBPanc.

Wojskowi będą mówili o konkretnych zadaniach, które są realizowane na miejscu, w jednostkach, a także o celach realizowanych podczas ćwiczeń poligonowych w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Żagań czy manewrów „Dragon-19”.

Przewidziany jest też blok promocyjno-informacyjny. Będzie można zdobyć informacje na temat 1. WBPanc oraz innych jednostek WP. – Będą z nami przedstawiciele wojskowej komisji uzupełnień i wojewódzkiego sztabu wojskowego, będzie też stoisko informacyjno-promocyjne WOT – zaznacza ppor. Artur Wróbel.

Uczestnicy „Wojskowego wyzwania” będą mogli uzyskać informację na temat samej służby, procesu rekrutacji oraz szacunkowego czasu, w którym mogliby zostać wcieleni do armii. Zostaną zaprezentowane podstawowe zasady, które panują w armii: regulamin ogólny, musztra indywidualna i ceremoniał wojskowy.

Autor: Paweł Kryszczak

Powrót

© FORUM S.A