Potrzebne jest wsparcie dla górniczych regionów

numer 2376 - 12.07.2019 ▶ Gospodarka

PRZEMYSŁ Europoseł Jerzy Buzek zaapelował do Komisji Europejskiej o nowe propozycje funduszy dla regionów górniczych, które będą odchodziły od węgla. Z kolei sekretarz stanu w Nadrenii Północnej-Westfalii Mark Speich podkreślił, że 41 regionów, w których nadal wydobywa się węgiel, będzie musiało wiele poświęcić dla unijnej polityki klimatycznej, dlatego trzeba im pomóc.

Podczas debaty w Komisji Polityki Gospodarczej w Europejskim Komitecie Regionów europoseł Jerzy Buzek zaapelował do Komisji Europejskiej o nowe propozycje funduszy dla regionów górniczych, które będą odchodziły od węgla. – Zachęcam Komisję Europejską, żeby sformułowała nowe propozycje legislacyjne takich właśnie funduszy – powiedział. Podał przykład programu Cyfrowa Europa, który będzie wspierał transformację cyfrową. – Podobny program można by przewidzieć dla węgla – zaznaczył.

– Skoro mamy wspólne ambicje, by chronić klimat, powinniśmy pokazać w kolejnym siedmioletnim budżecie UE, że stać nas na to, żeby za słowami szły czyny – stwierdził Buzek. – Musimy pokazać, że chcemy wspierać kilkadziesiąt milionów obywateli, którzy mieszkają w regionach górniczych. Dlatego fundusz sprawiedliwej transformacji takich regionów moim zdaniem jest koniecznością – podkreślił europoseł.

Chodzi o zaproponowany przez Buzka jeszcze w poprzedniej kadencji Parlamentu Europejskiego dodatkowy fundusz na lata 2021

–2027 w kwocie 4,8 mld euro, który miałby wspierać odchodzące od węgla regiony górnicze. W Polsce do tych regionów zalicza się sześć województw: śląskie, małopolskie, lubelskie, łódzkie, dolnośląskie i wielkopolskie. W sumie w całej Unii Europejskiej jest ich 41.

– Te 41 regionów, w których nadal prowadzi się wydobycie węgla, będzie musiało wiele poświęcić dla unijnej polityki klimatycznej – zaznaczył Mark ­Speich, sekretarz stanu w Nadrenii Północnej-Westfalii. – Wszystkim nam zależy, żeby zająć się na czas skutkami społeczno-gospodarczymi wycofywania się z węgla. Nie można na to spoglądać jako na problem regionalny, to jest wyzwanie dla wszystkich – stwierdził Speich.

Nicola De Michelis z Komisji Europejskiej podczas debaty w Komitecie Regionów zauważył, że transformacja energetyczna jest jednym z głównych priorytetów polityki spójności obecnie i pozostanie nim w przyszłości. – Na razie nie wiadomo jednak, jakie będą wyniki negocjacji przyszłego budżetu UE i czy będą konkretne fundusze na ten cel – przyznał.

(jak, PAP)

Autor: jak

Powrót

© FORUM S.A