​89 proc. kończących studia Polaków znajduje pracę

numer 2376 - 12.07.2019 ▶ Gospodarka

RYNEK PRACY W Polsce pracę znajduje więcej absolwentów niż średnio w całej Unii Europejskiej. Dla osób w wieku 20–34 lat, które w ciągu ostatnich trzech lat uzyskały w UE wykształcenie, wskaźnik zatrudnienia wyniósł 85,5 proc., w Polsce natomiast sięgnął aż 88,9 proc.

Według najnowszych danych Eurostatu, unijnego urzędu statystycznego, w całej Unii średni poziom zatrudnienia osób po studiach podniósł się w 2018 r. o 0,6 pkt proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Najwyższy jak dotychczas wskaźnik, 86,9 proc., zanotowano w 2008 r.

W ubiegłym roku państwami UE o najwyższych wskaźnikach zatrudnienia dla absolwentów wyższych uczelni były Malta (96,7 proc.), Holandia (94,8 proc.), Niemcy (94,3 proc.) i Luksemburg (94,0 proc.). W czterech krajach wskaźnik ten okazał się mniejszy niż 80 proc. Najgorszy, wynoszący 59 proc., miała Grecja, a następnie Włochy (62,8 proc.), Chorwacja (75,2 proc.) i Hiszpania (77,9 proc.)

Eksperci Eurostatu podkreślają, że młodzi ludzie z wyższym poziomem wykształcenia odnotowali najwyższe wskaźniki zatrudnienia i ogólnie byli lepiej chronieni przed ryzykiem bezrobocia niż ich rówieśnicy, którzy weszli na rynek pracy z niższym poziomem osiągnięć edukacyjnych.

W kwietniu Eurostat podał, że 16,5 proc. osób w wieku 20–34 lat w UE w 2018 r. nie pracowało ani się nie kształciło („młodzież NEET”). Odsetek młodych ludzi niepracujących i niebiorących udziału w szkoleniach w 2018 r. wahał się od 8 proc. w Szwecji do 28,9 proc. we Włoszech. W Polsce wynosił 16,4 proc., co dało nam miejsce 11., tuż za Węgrami, ale przed Belgią.

 

Autor: a.mac.

Powrót

© FORUM S.A