Polska liderem cyfryzacji w UE? Czemu nie!

numer 2376 - 12.07.2019 ▶ Gospodarka

Eksperci z Instytutu Sobieskiego oraz praktycy branży teleinformatycznej proponują podjęcie konkretnych działań, dzięki którym za cztery lata polska administracja rządowa znajdzie się wśród europejskich liderów digitalizacji, a nasze firmy radykalnie poprawią swoją pozycję na rynku teleinformatycznym.

Szersze zastosowanie rozwiązań green IT, powołanie ambasadora ds. współpracy z globalnymi koncernami informatycznymi oraz budowa suwerenności technologicznej Polski opartej na rodzimych produktach ICT – to niektóre z zaleceń autorów raportu „Polska (prawdziwie) cyfrowa. 12 rekomendacji na lata 2019–2023”, przygotowanego przez Instytut Sobieskiego we współpracy z Asseco Poland.

Nowa rewolucja technologiczna jest szansą dla polskiej gospodarki, ale potrzebujemy więcej odważnych zamówień po stronie administracji publicznej. Możemy zapewnić sobie i kolejnym pokoleniom wysoką jakość życia oraz możliwość pracy w firmach, które będą tworzyły innowacyjne rozwiązania, z dużą wartością dodaną. To, czy się tak stanie, w dużym stopniu zależy od tego, jak wykorzystamy możliwości związane z nowymi technologiami – twierdzą autorzy raportu.

„Administracja publiczna, służba zdrowia, edukacja, siły zbrojne i energetyka muszą być liderami w korzystaniu z nowych technologii oraz ich wdrażaniu w Polsce. To pozwoli krajowym firmom IT rozwijać swoje produkty i budować przewagę konkurencyjną w skali międzynarodowej” – wynika z publikacji Instytutu Sobieskiego.

Autorzy raportu wskazują m.in. na konieczność powołania pełnomocnika ds. wspólnej infrastruktury informatycznej państwa, który będzie równocześnie szefem biura IT rządu. Zalecają też, aby radykalnie zwiększyć liczbę realizowanych innowacyjnych projektów poprzez wprowadzenie „poligonów innowacyjności” dla wszystkich ministerstw i strategicznych spółek skarbu państwa.

Eksperci zwracają uwagę na konieczność stosowania prawa zamówień publicznych w taki sposób, aby służyło innowacji oraz transformacji cyfrowej w administracji rządowej, samorządowej i spółkach, w których to prawo obowiązuje. Proponują także, aby planowana odbudowa Pałacu Saskiego posłużyła do stworzenia w nim Centrum Przyszłości Polski, w którym byłyby pokazywane rzeczywiste rozwiązania oraz wirtualne inscenizacje przyszłości w takich obszarach, jak medycyna, bezpieczeństwo, efektywność energetyczna czy podbój kosmosu.

Autor: Jan Kamieniecki

Powrót

© FORUM S.A