Reparacje dla Grecji tak, dla Polski nie

numer 2376 - 12.07.2019 ▶ Świat

NIEMCY Stanowisko niemieckiego rządu w sprawie reparacji dla Grecji zostało podane w wątpliwość przez ekspertyzę Bundestagu. Jej autorzy stoją jednak na stanowisku, że Polsce reparacje się nie należą.

Prawnicy Bundestagu w ekspertyzie, o której sporządzenie zwrócili się posłowie partii Die Linke i do której dotarła agencja DPA, przekonują, że stanowisko niemieckiego rządu odrzucające temat reparacji jest uzasadnione z punktu widzenia prawa międzynarodowego, ale w żadnym razie nie jest obligatoryjne. Ich zdaniem kwestią odszkodowań dla Grecji powinien się zająć Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w Hadze, i to on powinien wydać wiążące orzeczenie.

Do tego potrzebna jest jednak zgoda rządu w Berlinie, ponieważ przedmiotem sporu są wydarzenia sprzed ponad 70 lat. W zeszłym miesiącu wiceszef niemieckiego MSZ Niels Annen wykluczył taką możliwość i stwierdził, że sprawa reparacji zarówno w kontekście Grecji, jak i Polski jest zamknięta. Berlin przypomina o porozumieniu z 1960 r., gdy ówczesna RFN wypłaciła Grecji zadośćuczynienie w wysokości 115 mln marek zachodnioniemieckich. Umowa zawierała dodatkowo klauzulę, że wszystkie roszczenia uznaje się za zaspokojone

Pozostało 50% treści.

Autor: Aleksander Kłos

Wykup prenumeratę Powrót

© FORUM S.A