Działacz antykomunistyczny uniewinniony po prawie 60 latach

numer 2376 - 12.07.2019 ▶ Polska

WYROK Sąd Okręgowy w Kielcach unieważnił wyrok z 1962 r., skazujący Henryka Malanowicza za działalność w antykomunistycznej organizacji Armia Wolnej Europy. – Wnioskodawca został skazany za działalność na rzecz bytu niepodległego państwa polskiego – uzasadnił wyrok unieważniający sędzia Łukasz Sadkowski.

Armia Wolnej Europy działała w latach 1954–1959. Na początku lat 60. 29 członków tej grupy zostało skazanych przez ówczesny Sąd Wojewódzki w Kielcach za działalność w tej organizacji. Henryk Malanowicz odpowiadał za „udział w organizacji zbrojnej mającej na celu obalenie ustroju PRL” oraz za „produkcję i roznoszenie ulotek”. Został skazany na sześć lat pozbawienia wolności.

W 1992 r. ówczesny I prezes Sądu Najwyższego prof. Adam Strzembosz w sprawie wyroku dla członków AWE złożył rewizję nadzwyczajną, aby te osoby zostały uniewinnione. Malanowicz został uniewinniony jedynie od zarzutu związanego z ulotkami. W przypadku pierwszego oskarżenia sąd zmienił kwalifikację prawną czynu, zakładając udział Malanowicza w tajnej organizacji. Ponieważ czyn ten się przedawnił, SN umorzył sprawę. 85-letni Malanowicz żył w przeświadczeniu, że został oczyszczony z obu zarzutów. Jego pełnomocnik, mecenas Maciej Krzyżanowski wniósł do Sądu Okręgowego w Kielcach wniosek o unieważnienie orzeczenia z 1962 r. – w zakresie punktu związanego z udziałem w organizacji zbrojnej – w myśl tzw. ustawy rehabilitacyjnej.

W ogłoszonym w poniedziałek postanowieniu kielecki sąd unieważnił wyrok z 1962 r., uznając, że wniosek Malanowicza zasługuje na uwzględnienie. – Bezsporne jest, że wnioskodawca został skazany za działalność na rzecz bytu niepodległego państwa polskiego Armia Wolnej Europy i udział w niej wnioskodawcy zmierzał do obalenia ustroju PRL – reżimu komunistycznego. Organizacja ta, działając lokalnie, dostępnymi środkami osobowymi i finansowymi dążyła do przekazania lokalnej społeczności jasnego przekazu, dotyczącego nieakceptowania reżimu komunistycznego, dodawała otuchy do walki z nim, właśnie na rzecz odzyskania niepodległości – uzasadniał sędzia Łukasz Sadkowski.

Henryk Malanowicz jest prawdopodobnie ostatnim żyjącym członkiem AWE, skazanym w procesie w 1962 r. Odsiadując w PRL orzeczoną wówczas karę, spędził 54 miesiące w ciężkim więzieniu we Wronkach.

(ads, PAP)

Autor: ads

Powrót

© FORUM S.A