Brudna walka o monopol aptekarski

numer 2404 - 14.08.2019 ▶ Polska

Wybór miejsca praktyk dla farmaceutów, udział w procesie tworzenia i zamykania każdej tego typu placówki, a nawet cofnięcie prawa do wykonywania zawodu, a co za tym idzie, doprowadzenie do likwidacji przedsiębiorstwa – m.in. takie uprawnienia chcą przyznać sobie przedstawiciele samorządów aptekarskich. Część środowiska farmaceutów wskazuje, że ewentualna zmiana przepisów skaże ich na łaskę i niełaskę pewnej grupy zawodowej.

15 stycznia br. na ręce ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego został złożony projekt ustawy o zawodzie farmaceuty. Nowe przepisy mają doprowadzić do sytuacji, że wizyta w aptece będzie przybierała postać przeglądu lekowego, czyli analizy stosowanych przez pacjenta leków pod kątem wyeliminowania ewentualnego dublowania medykamentów z tą samą substancją czynną, ale o innej nazwie handlowej, a także błędów w dawkowaniu czy zażywaniu leków. W projekcie ustawy znalazł się również zapis umożliwiający farmaceucie wystawianie recept kontynuujących terapię, podanie leków w wyjątkowych sytuacjach czy wykonanie szczepień ochronnych.

Jednak przepisy, które miały zrewolucjonizować pracę aptekarzy, mogą doprowadzić do powstania uprzywilejowanych grup w tym zawodzie. Nowe prawo dawałoby samorządowi aptekarskiemu – czyli jednostce, która powinna reprezentować interesy zawodowe farmaceutów – ogromną władzę nad każdym właścicielem apteki. Samorząd aptekarski otrzymałby m.in. uprawnienia do wyboru miejsca odbywania praktyk przez studentów farmacji, wydawania zezwoleń potrzebnych do objęcia funkcji kierowniczych, a nawet mógłby cofnąć prawo do wykonywania zawodu. Ponadto organ ten miałby ogromny wpływ na otwieranie i zamykanie aptek, dzięki przepisowi obligującemu inspekcję farmaceutyczną do włączania samorządu do każdej tego typu procedury.

Instytucją, która w szczególny sposób naciska na szybkie uchwalenie nowych praw, jest Naczelna Rada Aptekarska, której przedstawiciele wchodzą w skład samorządów aptekarskich.

Swoje obawy co do kształtu ustawy o zawodzie farmaceuty wyrazili również Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej. „Sama idea uregulowania zasad wykonywania zawodu farmaceuty w odrębnej ustawie jest słuszna, natomiast należy zwrócić uwagę na wiele niejasności i nieścisłości prowadzących do wniosku, że planowane nowe uprawnienia oraz zasady ich wykonywania nie zostały w pełni dopracowane” – napisali przedstawiciele PRP w komunikacie opublikowanym na portalu RynekZdrowia.pl.

Na łamach „Codziennej” będziemy informowali o wszelkich zmianach w projekcie tej ustawy.

Autor: Jan Przemyłski

Powrót

© FORUM S.A