Przedsiębiorcy zostaną prosumentami

numer 2404 - 14.08.2019 ▶ Gospodarka

ENERGETYKA Podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE), której elementem jest tzw. pakiet prosumencki, pozwoli przedsiębiorcom produkować energię na własne potrzeby, a nadwyżki rozliczać w korzystnym systemie opustów.

Zgodnie z dotychczas obowiązującym prawem przedsiębiorcy nie mogli być prosumentami energii odnawialnej i tym samym korzystać z rozwiązań, które coraz częściej stosują gospodarstwa domowe. Wprowadzony w życie tzw. pakiet prosumencki zmienia ten stan, czego efektem będzie m.in. obniżenie kosztów energii niezbędnej do funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Na mocy poprawki ministra rolnictwa i rozwoju wsi projekt umożliwia także tworzenie spółdzielni energetycznych na terenie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. – Pakiet prosumencki realizuje kolejny cel, który postawiliśmy sobie w ogłoszonym w styczniu programie Energia+. Przedsiębiorcy, którzy wytwarzają energię elektryczną z mikroinstalacji (czyli do maksymalnej mocy 50 kW), dla których wytwarzanie energii elektrycznej nie jest głównym obszarem działalności, będą mogli być prosumentami energii odnawialnej – skomentowała Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii.

– To samo dotyczy spółdzielni energetycznych, które będą mogły powstawać na wsiach i w gminach miejsko-wiejskich. Ustawa to jedna z dróg do zmniejszenia emisyjności naszej energetyki bez szkody dla polskiej gospodarki – dodała minister.

Według ekspertów nowe regulacje mogą się stać silnym impulsem do rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce. – W ub.r. w Polsce powstało łącznie ok. 28,36 tys. mikroinstalacji fotowoltaicznych, czyli ponad dwa razy więcej niż w 2017 r. Na koniec marca tego roku w sumie mieliśmy już ponad 65 tys. mikroinstalacji OZE – podkreśliła Jadwiga Emilewicz. Według ogłoszonego niedawno raportu Instytutu Energetyki Odnawialnej już w tym roku Polska może się znaleźć na czwartym miejscu w UE pod względem rocznych przyrostów nowych mocy fotowoltaicznych.

Tzw. pakiet prosumencki jest efektem prac międzyresortowego zespołu ds. ułatwień inwestycji w prosumenckie OZE, pod przewodnictwem minister Emilewicz. Stanowi on pierwszą część zmian przygotowanych przez ten zespół. W planach są kolejne ułatwienia, które mają na celu rozwój energetyki obywatelskiej, rozpowszechnienie inwestycji w OZE i zwiększenie udziału prosumenckich OZE w bilansie energetycznym Polski.

(ar)

Autor: ar

Powrót

© FORUM S.A