Dopiero PiS rozprawiło się z oszustwami VAT

numer 2404 - 14.08.2019 ▶ Gospodarka

Nadzór ministra finansów w latach 2007–2015 był systematyczny, ale mało skuteczny i nie zdołał zapobiec gwałtownemu wzrostowi luki w VAT. Dopiero rozwiązania przyjęte w latach 2016–2018 uszczelniły system podatkowy – wynika z najnowszej analizy Najwyższej Izby Kontroli, która zaleca kontynuowanie dotychczasowych prac rządu.

W opinii NIK w całym badanym okresie minister finansów podejmował działania nadzorcze, by usprawnić system poboru VAT i przeciwdziałać uszczupleniom dochodów państwa. Rozwijane były narzędzia wspomagające proces analizy ryzyka, wykrywania i definiowania zagrożeń dla skutecznego poboru VAT oraz ograniczania skali oszustw. Działania te były jednak prowadzone w różnym tempie oraz zakresie, a przede wszystkim ze zmienną skutecznością.

W latach 2009–2015 minister przedkładał działania kontrolne nad legislacyjne. Dodatkowo ewentualne podejmowanie decyzji o zastosowaniu metody legislacyjnej było zbyt długie, co umożliwiało nierzetelnym podmiotom kontynuację oszukańczych procederów. Dotyczy to w szczególności obrotu elektroniką czy sprzedaży usług budowlanych.

NIK zauważa, że dla ograniczenia niedoborów w dochodach z VAT minister finansów do 2015 r

Pozostało 50% treści.

Autor: Paweł Woźniak

Wykup prenumeratę Powrót

© FORUM S.A