Samorządy odbudowują lokalne połączenia

numer 2404 - 14.08.2019 ▶ Gospodarka

TRANSPORT Mamy już pierwsze efekty rządowego programu walki z wykluczeniem komunikacyjnym. W Łódzkiem samorząd województwa zaplanował uruchomienie 29 nowych lokalnych linii autobusowych. Dzięki programowi 136 miejscowości, do których nie dojeżdżały żadne autobusy ani pociągi, zyska połączenia z krajem.

Na ten cel Łódzkie otrzymało 15,5 mln zł z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. – Trasy zostały tak ułożone, że połączyliśmy wszystkie powiaty naszego województwa – powiedział Grzegorz Schreiber, marszałek woj. łódzkiego. Na 29 linii autobusowych złoży się ok. 1600 km tras i tysiąc przystanków. Aby stworzyć tę siatkę, samorząd musiał zgrać dwa elementy – potrzeby mieszkańców i możliwości przewoźników.

Na trasach odbywać się będzie od sześciu do ośmiu kursów dziennie. Większość linii ma ruszyć 1 września. Do 20 sierpnia wojewoda łódzki ma ostatecznie zdecydować, które z tras otrzymają dofinansowania. Trzy dni później rozpocznie się zawieranie umów z samorządami o uruchomienie połączeń. Dofinansowanie do 1 km wyniesie 1 zł.

Do przywracania tras zabrała się również Wielkopolska, która otrzymała ok. 20 mln zł z funduszu. Wśród głównych kryteriów, które będzie brał pod uwagę wojewoda, rozpatrując wnioski o dopłatę do linii, są m.in. powierzchnia obszaru, liczba mieszkańców i liczba oraz długość linii komunikacyjnych. Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann wziął sobie za cel likwidację białych plam na terenie województwa, bo nawet tam jest wiele osób, które czują się wykluczone komunikacyjnie.

W całym kraju jest od 12 do 13 mln mieszkańców pozbawionych publicznego transportu – szacuje wojewoda łódzki Zbigniew Rau. Komunikacja publiczna nie powinna być przywilejem. Standardem powinna być możliwość dotarcia środkami transportu publicznego do pracy, szkoły, szpitala czy przychodni.

Wnioski o dofinansowanie przywracanych połączeń samorządy miały zgłaszać do 12 sierpnia. Do 20 sierpnia zostaną one zweryfikowane, a od 23 sierpnia rozpocznie się zawieranie umów z samorządami, które mają niezwłocznie wybrać przewoźników. Dofinansowanie ma objąć linie komunikacyjne, które nie funkcjonują od co najmniej trzech miesięcy przed wejściem w życie ustawy powołującej fundusz.

Dopłata w wysokości nie wyższej niż 1 zł do 1 km będzie obowiązywała do końca 2021 r. W kolejnych latach będzie ona ustalana w kwocie nie wyższej niż 0,80 zł do 1 km. W tym roku wysokość łącznych dopłat do linii komunikacyjnych wyniesie 300 mln zł, natomiast w przyszłym – 800 mln zł.

(lus, PAP)

Autor: lus

Powrót

© FORUM S.A