Coraz więcej pracy bez barier

numer 2429 - 11.09.2019 ▶ Gospodarka

ZATRUDNIENIE Rośnie liczba osób z niepełnosprawnościami, które znajdują zatrudnienie. Jednak wciąż istnieją bariery utrudniające wejście niepełnosprawnym na rynek pracy – to wnioski z debaty zorganizowanej w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej.

Osoby niepełnosprawne, chociaż podlegają takim samym zasadom w zakresie podejmowania pracy jak wszyscy inni, często mają trudności z podjęciem zatrudnienia zgodnego z kwalifikacjami, a także problemy z barierami architektonicznymi w potencjalnych miejscach zatrudnienia.

– Problemy ze znalezieniem odpowiedniej oferty na rynku pracy mają m.in. osoby szukające zatrudnienia po ukończeniu studiów. Dlatego uruchomiliśmy projekt „Absolwent”, wspomagający uzyskanie pierwszego zatrudnienia wśród osób z niepełnosprawnościami. Do tej pory w każdej edycji z programu skorzystało kilkaset osób – mówiła Dorota Habich, wiceprezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) podczas eksperckiej debaty zorganizowanej w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej.

Pomimo rekordowo niskiego poziomu bezrobocia rynek pracy stawia przed kandydatami z niepełnosprawnościami bardzo wysokie wymagania. Istnieją jednak firmy, które zachęcają niepełnosprawnych do podejmowania pracy w ich organizacji. – Poczta Polska postawiła sobie za cel stwarzanie warunków pracy odpowiednich dla wszystkich pracowników, również tych z niepełnosprawnościami – poinformowała Agnieszka Grzegorczyk, dyrektor zarządzający Pionu Kapitału Ludzkiego Poczta Polska.

– Podjęliśmy współpracę

m.in. z PFRON i Fundacją „Aktywizacja”, dzięki czemu mogliśmy zatrudnić więcej osób z niepełnosprawnościami. Obecnie w Poczcie Polskiej pracuje ok. 1730 osób z orzeczeniem o niepełnosprawności, co stanowi ok. 2,2 proc. wszystkich zatrudnionych – dodała Grzegorczyk.

– W Polsce pracuje pół miliona ludzi z niepełnosprawnościami. Jednak 2,5 mln niepełnosprawnych jest wciąż biernych zawodowo. Wielu niepełnosprawnych musi walczyć z systemem, który zamiast nagradzać ich za aktywność, często ich karze. Zdarza się, że podjęcie zatrudnienia skutkuje np. utratą jakiegoś świadczenia – wskazał Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej.

Według analiz Instytutu Biznesu przy wdrożeniu odpowiednich rozwiązań możliwe jest zagospodarowanie potencjału 75 proc. osób z niepełnosprawnościami w wieku produkcyjnym, które obecnie nie pracują. W efekcie oznacza to aktywizację zawodową 12 proc. ogółu osób w okresie ich aktywności zawodowej.

 

Autor: Andrzej Ratajczyk

Powrót

© FORUM S.A