Lepsze warunki finansowania dla MŚP

numer 2429 - 11.09.2019 ▶ Gospodarka

FINANSE Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), chcąc poprawić warunki finansowania sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), wprowadził zmiany do programu gwarancji de minimis.

Mikro-, małe i średnie firmy generalnie pozytywnie oceniają sytuację ekonomiczną i zapotrzebowanie na swoje produkty i usługi. Przekłada się to na większą skłonność do inwestycji. Z drugiej strony – jak pokazują badania – przedsiębiorcy coraz gorzej oceniają warunki wspierania ich działalności.

Wprowadzane przez BGK modyfikacje są odpowiedzią na ostatnie trendy: zaostrzenie kryteriów udzielania kredytów, wzrost marży kredytowej, zmniejszenie maksymalnej kwoty kredytu i maksymalnego okresu kredytowego. – BGK podejmuje inicjatywę dokonania zmian w systemie gwarancji de minimis, aby zwiększyć wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw – twierdzi Robert Kasprzak, dyrektor zarządzający pionem zarządzania produktami w BGK.

– Po pierwsze pozwalamy na objęcie gwarancjami kredytów, które służą spłacie wcześniej zaciągniętych pożyczek, zarówno jeżeli przedsiębiorca dostaje nowo uzyskany kredyt w innym banku, jak i w tym samym banku. Rozwiązanie jest możliwe, gdy warunki, które przedsiębiorca uzyskał w nowym kredycie, są dla niego korzystniejsze z punktu widzenia wysokości marży czy okresu finansowania – wyjaśnia Kasprzak.

Wśród zmian ułatwiających działanie przedsiębiorstw wymienić można także objęcie gwarancją kredytu obrotowego wykorzystywanego za pomocą karty kredytowej. Możliwe stało się także przyznanie gwarancji de minimis na kredyt udzielony w linii wielocelowej. Jak dotąd z gwarancji skorzystało ponad 150 tys. przedsiębiorców. Wartość udzielonych gwarancji to prawie 62 mld zł.

(ar)

Autor: ar

Powrót

© FORUM S.A