Poprawa dostępności priorytetem spółek PKP

numer 2429 - 11.09.2019 ▶ Gospodarka

KOLEJ Dostępność środków komunikacji publicznej to inwestycja w rozwój gospodarczy. Liczę na szybkie przyjęcie znowelizowanych przepisów o transporcie kolejowym, które wesprą rozwój i rewitalizację linii kolejowych w ramach programu Kolej+ – powiedział na Forum Ekonomicznym w Krynicy-Zdroju wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel. Podczas panelu „Dostępność komunikacyjna” o transporcie, budowie infrastruktury kolejowej i walce z wykluczeniem komunikacyjnym rozmawiali także prezesi największych polskich spółek kolejowych.

Członek zarządu PKP SA Mirosław Antonowicz wskazał na trzy główne dla Grupy PKP obszary dostępności: infrastrukturę techniczną, multimodalność i szeroko rozumianą likwidację barier – dla niepełnosprawnych oraz w komunikacji z klientami i partnerami.

Prezes PKP Polskich Linii Kolejowych SA Ireneusz Merchel przypomniał, że w ramach wartego ponad 70 mld zł Krajowego Programu Kolejowego przebudowywane są dziesiątki stacji i przystanków, a na nich perony i  przejścia dla podróżnych. – Wybudowaliśmy ponad 130 peronów w nowych lokalizacjach. Ponadto w ramach poprawy dostępności dla pasażera przystosowujemy wszystkie dojścia do peronów do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Wyposażamy je w windy, pochylnie, tak aby każdy mógł z nich skorzystać – wyjaśniał prezes PLK. Jak dodał, spółka wnosi poprawki do istniejących już dokumentacji, tak aby w wielu miejscowościach móc wprowadzać nowe elementy poprawiające dostępność do kolejowej infrastruktury.

– Robimy korekty projektów, budujemy dodatkowe przejścia dla pieszych, dodatkowe wiadukty. To wszystko ma jeden podstawowy cel – aby linia kolejowa, która jest budowana czy modernizowana, nie dzieliła miejscowości, lecz ją łączyła – zaznaczył Merchel. Jako przykład wskazał linię Otwock–Warszawa, gdzie w ramach korekty planów zostanie wybudowanych 11 dodatkowych przejść podziemnych. – Takie są oczekiwania społeczności lokalnych, w które dokładnie się wsłuchujemy – zaznaczył Merchel.

Również PKP Intercity ma na uwadze poprawę dostępności usług, o czym opowiadał członek zarządu spółki Adam Laskowski. – W rozkładzie jazdy 2015/2016 nasze pociągi zatrzymywały się w 334 miejscowościach. W rozkładzie na sezon 2019/2020 planujemy, że tych miejscowości będzie już ponad 400 – zapowiedział. Dodał, że przekłada się to na liczbę pasażerów, która systematycznie wzrasta, wraz z coraz większą siecią połączeń i bogatszą ofertą spółki.

Zdaniem członka zarządu PKP Intercity poprawa dostępności polega także na współpracy pomiędzy przewoźnikami kolejowymi. Adam Laskowski podkreślał dużą rolę projektu Wspólny Bilet, w ramach którego PKP Intercity współpracuje z przewoźnikami samorządowymi i Przewozami Regionalnymi.

– Dzięki jego realizacji integrujemy systemy sprzedaży i godzimy interesy różnych przewoźników. To bardzo rozwojowy projekt. W przyszłości chcielibyśmy, aby do tego programu dołączyli także przewoźnicy autobusowi i transport miejski – tłumaczył Laskowski.

Witold Bawor, członek zarządu PKP Cargo, zwrócił uwagę, że o poprawianiu dostępności można również mówić w obszarze przewozów towarowych. – Rozumiemy ją jako budowanie szerokiej oferty logistycznej dla końcowego odbiorcy – wyjaśnił Witold Bawor. Zaznaczył, że do tego potrzeba spełnić kilka warunków. – Musimy mieć doskonale zorganizowaną sieć terminali kontenerowych, sprawnie realizować przewozy pomiędzy nimi oraz posiadać spójny system zarządzania nimi – tłumaczył członek zarządu Witold Bawor. Jak mówił, aby tego dokonać, konieczne są inwestycje w odpowiednie platformy do przewozu kontenerów oraz lokomotywy wielosystemowe, które pozwolą na realizowanie przewozów międzynarodowych.

(p. woz.)

Tekst powstał we współpracy z Grupą PKP

Autor: p. woz.

Powrót

© FORUM S.A