Samorządowcy igrają z bezpieczeństwem dzieci

numer 2430 - 12.09.2019 ▶ Polska

W lipcu br. Rada Miejska w Knyszynie zdecydowała, że do Zespołu Szkół Ogólnokształcących (ZSO) zostanie włączone przedszkole miejskie, które już od dwóch lat organizowało oddziały w budynku Zespołu. Według opinii specjalisty ds. BHP sale, w których przeprowadzano zajęcia dla przedszkolaków, nie spełniały standardów bezpieczeństwa. Sale zmieniono, przedszkole działa, ale ani straż pożarna, ani BHP-owcy nie wydali decyzji, które umożliwiałyby legalną pracę placówki.

17 lipca 2019 r. Rada Miejska w Knyszynie podjęła uchwałę o włączeniu przedszkola do ZSO w Knyszynie. Uchwała weszła w życie 1 września 2019 r. Warto zaznaczyć, że przedszkole organizowało swoje jednostki w budynku Zespołu już od 2017 r. – wykorzystywano w tym celu dwie sale na drugim piętrze placówki.

Tuż przed tegorocznymi wakacjami pojawił się jednak spory problem. Specjalista ds. BHP skontrolował na prośbę dyrektora budynek ZSO. W opinii eksperta część wydzierżawiona na potrzeby przedszkola w skrajny sposób nie spełniała norm wymaganych dla dzieci w wieku przedszkolnym. Zastrzeżenia BHP-owca dotyczyły m.in. lokalizacji pomieszczeń, ich powierzchni, wentylacji, ogrzewania, a także zaplecza higieniczno-sanitarnego oraz jego przystosowania dla 5- i 6-latków.

Jak dowiedziała się „Codzienna”, przez blisko dwa lata straż pożarna nie wydała decyzji pozwalających na prowadzenie przedszkola zgodnie z normami.

Gdy dyrekcja szkoły wyraziła swoje obawy co do dalszego funkcjonowania oddziałów przedszkola w budynku ZSO, władze samorządowe podjęły decyzję o zajęciu dwóch innych pomieszczeń – na parterze budynku. 1 września placówka rozpoczęła pracę. Jednak dotychczas ani specjaliści ds. BHP, ani strażacy nie zweryfikowali, czy nowe pomieszczenia spełniają normy. Warto zaznaczyć, że gdyby przedszkolakom przydarzył się w budynku wypadek, odpowiedzialność spadłaby nie na samorząd (odpowiedzialny za decyzję o włączeniu przedszkola do ZSO), lecz na dyrekcję szkoły.

O komentarz poprosiliśmy białostockie kuratorium oświaty. „Od roku 2017 w budynku ZSO w Knyszynie funkcjonują oddziały przedszkola, a od 1 września br. przedszkole wchodzi w skład Zespołu. Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe to organ prowadzący szkołę lub placówkę odpowiada za jej działalność, m.in. za zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki” – otrzymaliśmy w odpowiedzi.

Gwoli wyjaśnienia – organ prowadzący w tym przypadku to burmistrz miasteczka. O precedensie z Knyszyna poinformowane zostało również Ministerstwo Edukacji Narodowej, które ma zbadać tę sprawę.

Autor: Jan Przemyłski

Powrót

© FORUM S.A