Bańka nie zwalnia tempa

numer 2430 - 12.09.2019 ▶ Sport

W Centrum Olimpijskim w Warszawie zainaugurowano program Skaut, który ma m.in. pomóc wyszukiwać sportowe talenty. – Chcemy objąć nim blisko półtora miliona uczniów szkół podstawowych z klas IV–VIII – powiedział szef resortu Witold Bańka.

Podstawowym celem programu jest zebranie wyników testów i prób sprawności fizycznej dzieci oraz młodzieży. Badane będą trzy podstawowe parametry: wytrzymałość, szybkość i siła. – Skaut to niezwykle istotny program docelowo uzupełniający projekty stanowiące fundament piramidy szkoleniowej, takie jak rządowy program Klub, SKS czy też Narodowa Baza Talentów – podkreślił pomysłodawca programu, minister Witold Bańka.

Inicjatywa zakłada organizację systemu ogólnopolskiej sieci skautów – trenerów, instruktorów oraz nauczycieli wychowania fizycznego – wyszukujących uzdolnione dzieci i młodzież m.in.

poprzez przeprowadzanie badań poziomu sprawności fizycznej potwierdzających predyspozycje do uprawiania określonych sportów. Docelowo program Skaut obejmie rocznie ok. 1,5 mln uczniów klas IV–VIII ze wszystkich szkół podstawowych w Polsce. – Pozwoli to na uzyskanie informacji na temat stanu sprawności fizycznej dzieci, a w konsekwencji przyczyni się do bardziej precyzyjnego wyszukiwania młodych talentów oraz efektywnej implementacji programów upowszechniających sport wśród dzieci i młodzieży zarówno na poziomie samorządowym, jak i ogólnopolskim. Celem jest również stworzenie systemu komunikacji między środowiskiem szkolnym a klubami sportowymi – powiedział minister sportu.

– Rok temu podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy założenia programu ogłosił premier Mateusz Morawiecki. Dzisiaj uruchamiany jego część pilotażową. Będzie ona realizowana w czterech województwach: małopolskim, świętokrzyskim, śląskim i podlaskim. W tym roku zaangażowanych będzie 902 skautów. Mam nadzieję, że uzyskamy informacje, które pozwolą określić, w jakiej kondycji jest nasza młodzież, oraz pomogą bardziej precyzyjnie i skutecznie wyszukiwać młode talenty. Jednym z głównych celów programu jest także stworzenie systemu komunikacji między środowiskiem szkolnym a klubami sportowymi – tłumaczył Bańka.

W przyszłym roku projekt ma być realizowany już we wszystkich województwach, a weźmie w nim udział 3560 skautów. – Ten program dołącza do innych inicjatyw resortu, które mają ułatwiać wyszukiwanie najbardziej uzdolnionej sportowo młodzieży. Dotychczas nie było z tym najlepiej, traciliśmy talenty. Teraz, mam nadzieję, takie perełki nie zginą – zaznaczył szef MSiT.

Jak poinformowało ministerstwo, budżet projektu to 15,5 mln zł, a rolę operatora będzie pełnił Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy. – Nie mam wątpliwości, że dzięki zaangażowaniu skautów uda nam się wyłowić sportowe talenty na miarę mistrzów – przyznała dyrektor Instytutu Urszula Włodarczyk, była wieloboistka, medalistka mistrzostw świata i Europy. – Sport jest najlepszym wychowawcą dzieci i młodzieży, nie możemy marnować talentów – podsumował minister Bańka.

Autor: Krzysztof Oliwa

Powrót

© FORUM S.A