Bańka nie zwalnia tempa

numer 2430 - 12.09.2019 ▶ Sport

W Centrum Olimpijskim w Warszawie zainaugurowano program Skaut, który ma m.in. pomóc wyszukiwać sportowe talenty. – Chcemy objąć nim blisko półtora miliona uczniów szkół podstawowych z klas IV–VIII – powiedział szef resortu Witold Bańka.

Podstawowym celem programu jest zebranie wyników testów i prób sprawności fizycznej dzieci oraz młodzieży. Badane będą trzy podstawowe parametry: wytrzymałość, szybkość i siła. – Skaut to niezwykle istotny program docelowo uzupełniający projekty stanowiące fundament piramidy szkoleniowej, takie jak rządowy program Klub, SKS czy też Narodowa Baza Talentów – podkreślił pomysłodawca programu, minister Witold Bańka.

Inicjatywa zakłada organizację systemu ogólnopolskiej sieci skautów – trenerów, instruktorów oraz nauczycieli wychowania fizycznego – wyszukujących uzdolnione dzieci i młodzież m.in.

poprzez przeprowadzanie badań poziomu sprawności fizycznej potwierdzających predyspozycje do uprawiania określonych sportów. Docelowo program Skaut obejmie rocznie ok. 1,5 mln uczniów klas IV–VIII ze wszystkich szkół podstawowych w Polsce. – Pozwoli to na uzyskanie informacji na temat stanu sprawności fizycznej dzieci, a w konsekwencji przyczyni się do bardziej precyzyjnego wyszukiwania młodych talentów oraz efektywnej implementacji programów upowszechniających sport wśród dzieci i młodzieży zarówno na poziomie samorządowym, jak i ogólnopolskim

Pozostało 51% treści.

Autor: Krzysztof Oliwa

Wykup prenumeratę Powrót

© FORUM S.A