Głos racjonalnie oddany

numer 2453 - 09.10.2019 ▶ Opinie

Istnieją cztery główne elementy, które decydują o tym, na jaką partię oddajemy głos: sympatie i antypatie, konformizm, podatność na manipulację oraz racjonalne argumenty. Mądre głosowanie polega na tym, aby dominował element racjonalny. Jakie racje przemawiają za głosowaniem na Zjednoczoną Prawicę? Mówiąc najkrócej, warto tak zrobić, ponieważ buduje ona taką Polskę, o jakiej marzyła przed 1989 r. większość Polaków. Jest to formacja wiarygodna. Dzięki temu, że jest mocno zakorzeniona w chrześcijańskiej Europie, zdecydowanie broni normalności i najcenniejszych wartości – godności, rodziny i katolicyzmu oraz przeciwstawia się rewolucji kulturowej, a raczej antykulturze, oraz wszelkim aberracjom i szaleństwom. Buduje suwerenne, bezpieczne i sprawne państwo, państwo dla ludzi. Zrywa z pedagogiką wstydu, sprzeciwia się opluwaniu Polaków, w tym bohaterów narodowych, i budzi w nas poczucie dumy z wielkiej i pięknej historii, wybitnych twórców itp. Nawiązując do idei Solidarności i wcielając je w życie, wyeliminowała nędzę, poprawia byt Polaków oraz przywraca poczucie godności milionom osób i tysiącom wspólnot.

Autor: Jan Galarowicz

Powrót

© FORUM S.A