​IPN ma nowe narzędzie do analiz DNA

numer 2453 - 09.10.2019 ▶ Polska

PAMIĘĆ IPN wdrożył system CODIS – autorskie narzędzie Federalnego Biura Śledczego USA służące

m.in. do porównywania profili genetycznych. Jego wdrożenie może znacząco usprawnić proces przywracania tożsamości ofiarom totalitaryzmów, których szczątki odnajduje IPN.

Jak informuje IPN, na mocy porozumienia o współpracy między Instytutem Pamięci Narodowej – Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu a Federalnym Biurem Śledczym Stanów Zjednoczonych (FBI) przeprowadzona została w instytucie instalacja systemu CODIS (Combined DNA Index System), służącego do prowadzenia zaawansowanych analiz porównawczych profili DNA w celu identyfikacji osobniczej.

Wdrożenie systemu CODIS pozwoli na szybsze porównywanie profili genetycznych zgromadzonych w Bazie Materiału Genetycznego IPN, a co za tym idzie, zwiększy szansę na identyfikację większej liczby ofiar, których szczątki są odnajdywane przez IPN. Instytut Pamięci Narodowej stał się drugą jednostką w Polsce, obok Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, korzystającą z tego rozwiązania.

Zgodnie z ustawą o IPN materiał biologiczny pobierany od krewnych ofiar, jak i ten pobrany z odnalezionych szczątków ludzkich, jest przechowywany w laboratoriach. IPN jest zobowiązany zlecać na zewnątrz przechowywanie próbek materiału do badań genetycznych.

Użytkowanie systemu CODIS będzie realizowane również we współpracy z pionem śledczym IPN, ponieważ dane i informacje uzyskiwane za pomocą tego narzędzia będą wykorzystywane na potrzeby postępowań karnych prowadzonych przez prokuratorów IPN.

(pt)

Autor: pt

Powrót

© FORUM S.A