Gaz ziemny i OZE w Elektrociepłowni Stalowa Wola

numer 2453 - 09.10.2019 ▶ Gospodarka

Elektrociepłownia Stalowa Wola (ECSW) rozważa poszerzenie swoich zasobów wytwórczych opartych na gazie ziemnym o zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie tego zakładu blok OZE, którego właścicielem jest Tauron Wytwarzanie. W tym celu obie strony podpisały list intencyjny.

W Elektrociepłowni Stalowa Wola firmy Tauron Wytwarzanie oraz PGNiG Termika mają po 50 proc. akcji. Spółka jest zainteresowana przejęciem nowoczesnego bloku gazowo-parowego o mocy 450 MWe. Blok będzie pracował w wysokosprawnej kogeneracji. Oprócz energii elektrycznej będzie wytwarzał ciepło na potrzeby komunalne i parę technologiczną dla pobliskich zakładów przemysłowych. Przejęcie bloku do eksploatacji planowane jest na koniec I kwartału 2020 r.

Minister energii Krzysztof Tchórzewski z uznaniem odniósł się do inicjatywy spółki Tauron Polska Energia oraz Elektrociepłowni Stalowa Wola, które wspólnie podejmują starania na rzecz wykorzystania i produkcji energii z niskoemisyjnych źródeł. – Zrealizowanie tego projektu pozwoli na dostarczanie energii elektrycznej i ciepła mieszkańcom z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i z dbałością o środowisko naturalne – podkreślił szef resortu.

Filip Grzegorczyk, prezes zarządu Tauron Polska Energia, zaznaczył, że rozwój niskoemisyjnych źródeł wytwarzania energii to kierunek wpisujący się w Zielony Zwrot Taurona. – Założyliśmy obniżenie emisyjności o połowę do 2030 r. Podpisanie listu to także dowód na to, że poważnie traktujemy nasze deklaracje dotyczące obecności i rozwoju działalności w Stalowej Woli – wyjaśnił prezes Grzegorczyk.

W sierpniu br. Tauron zadeklarował wsparcie miasta przy budowie nowoczesnej instalacji spalania paliwa alternatywnego. Ten projekt pozwoli miastu wykonać ruch w kierunku rozwoju energetyki spełniającej najwyższe standardy. Grupa Tauron prowadzi również program budowy farm fotowoltaicznych na niewykorzystanych gospodarczo terenach należących do Grupy.

Piotr Woźniak, prezes zarządu PGNiG SA, powiedział, że kierowana przez niego spółka, jako współudziałowiec Elektrociepłowni Stalowa Wola, będzie rozważać i oceniać przejęcie przez ECSW bloku biomasowego, należącego do spółki Tauron Wytwarzanie. – Przyglądamy się wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii, ponieważ regulacje na poziomie europejskim wyraźnie zwiększają atrakcyjność ekonomiczną projektów opartych na OZE. Blok na biomasę w Stalowej Woli ma szansę stać się wartościowym uzupełnieniem naszej dużej inwestycji w ECSW – zaznaczył Woźniak.

(as)

Autor: as

Powrót

© FORUM S.A