Cuda, cuda...

numer 2454 - 10.10.2019 ▶ Opinie

Cuda stają się u nas dyscypliną świecką.

Święty Biedroń ratuje z samochodu dziecko.

Święty Włodek Czarzasty ożywia lewicę.

Święty Neumann moralność tworzy w polityce.

Po wodzie pójdzie Kukiz do chłopskiej obory.

Kidawa pstryknie palcem i wygra wybory.

A wolność, demokrację, szmal na każdym stole

zapewni bez trudności wszystkim święty „Bolek”.

Taka będzie przyszłość kochanej ojczyzny?

Nie! PiS fałszywym świętym zrobi egzorcyzmy!

Autor: Marcin Wolski

Powrót

© FORUM S.A