Zielone światło dla traktatu akwizgrańskiego

numer 2454 - 10.10.2019 ▶ Świat

Dyplomacja Francuskie Zgromadzenie Narodowe przyjęło we wtorek stosunkiem głosów 479 do 42 francusko-niemiecki traktat o współpracy i przyjaźni podpisany przez prezydenta Emmanuela Macrona oraz kanclerz Angelę Merkel.

Zielone światło dla ratyfikacji traktatu o współpracy i przyjaźni francusko-niemieckiej już wcześniej dały francuski senat, a także niemiecki Bundestag. Warto przypomnieć, że umowa ze stycznia br. podpisana przez prezydenta Francji Emmanuela Macrona oraz kanclerz Niemiec Angelę Merkel w Akwizgranie uzupełnia traktat elizejski z 1963 r. przyjęty przez prezydenta Francji Charles’a de Gaulle’a oraz kanclerza Niemiec Konrada Adenauera. Porozumienie to przewidywało m.in. regularne konsultacje obydwu szefów państw i rządów, ministrów spraw zagranicznych i obrony, jak i wysokich urzędników MSZ. Traktat o przyjaźni ustanawiał również wspólną komisję ds. młodzieży, a także zapoczątkował wymianę młodych ludzi na dużą skalę.

Z kolei nowy traktat podpisany w Akwizgranie przez Angelę Merkel i Emmanuela Macrona przewiduje kooperację transgraniczną w kwestiach handlu, środowiska i transportu, jak i wspólne działanie na polu bezpieczeństwa. Traktat akwizgrański zakłada również pogłębienie integracji na poziomie regionalnym. Dotyczy to regionów przygranicznych i takich kwestii jak transport publiczny. W ramach tej umowy ze stycznia br. przewidziane jest również powołanie francusko-niemieckiego zgromadzenia parlamentarnego, w skład którego wejść ma po 50 posłów z obydwu państw. Organ ten będzie miał za zadanie pracować nad inicjatywami zwiększającymi współpracę pomiędzy Berlinem a Paryżem.

(pk)

Autor: pk

Powrót

© FORUM S.A